Jan Malicki z Polski i Ihor Cependa z Ukrainy laureatami nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości XII Forum Europa-Ukraina

Historyk, wieloletni dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu  Warszawskiego,
Jan Malicki oraz historyk, rektor Podkarpackiego Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku,
Ihor Cependa, zostali laureatami tegorocznej nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości, wręczonej w pierwszym dniu XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie.

Uroczystą galę prowadził redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota wraz z dyrektor programową Instytutu Studiów Wschodnich  Kinga Redłowską, a nagrody laureatom wręczyli były premier Litwy Andrius Kubilius oraz przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Zygmunt Berdychowski.

Nagroda Karpacka Europa Wspólnych Wartości powstała w ubiegłym roku, by uhonorować osoby
i instytucje z państw karpackich, które swoimi działaniami przyczyniły się do krzewienia wspólnych europejskich wartości w regionie. Laureatami pierwszej edycji nagrody w 2018 roku zostali polski reżyser Jerzy Hoffman i ukraiński filmowiec, więzień polityczny Kremla – Ołeh Sencow.

Laudacje dla tegorocznych laureatów Jana Malickiego i Ihora Cependy wygłosił Mykoła Kniażycki, deputowany do ukraińskiej Rady Najwyższej i członek Forum Polska-Ukraina.

„Ten człowiek jakby zszedł z pocztówek czasu międzywojennego: zakłada kapelusz, marynarkę i krawat nawet, gdy wybiera się w góry, no i zawsze jest uśmiechnięty. Wbrew temu, że miał niełatwe życie, był represjonowany za udział w polskim ruchu opozycyjnym w czasach komunistycznych, zachował chęć rozwijania relacji z państwami Europy Wschodniej. No i zachował swój uśmiech. Taki właśnie jest dyrektor Jan Malicki” – powiedział ukraiński polityk o pierwszym laureacie.

Ihora Cependę z kolei określił jako człowieka, który przyczynił się do modernizacji Uniwersytetu Podkarpackiego, mówił także o jego zaangażowaniu w studia nad polsko-ukraińską historią i  w projekt odbudowy polskiego obserwatorium na górze Pip Iwan w Karpatach.

„To jest wielki awans, ponieważ w sprawie odbudowy obserwatorium tak wiele nie zrobiliśmy. Jeżeli chcesz poznać człowieka, to weź go w góry. Polacy i Ukraińcy potrzebują takiego miejsca w górach, gdzie mogliby poznawać się nawzajem, miejsca wspólnych wspomnień” – podkreślił prof. Cependa.

Jan Malicki natomiast żartował, że nagrody dostawać zawsze jest miło, ale po raz pierwszy w życiu dostał nagrodę, która byłaby związana z otrzymaniem czeku (laureaci nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości w tym roku otrzymali czeki o wartości 10 tys. złotych).

Gali towarzyszył występ Orkiestry Lwowskiego Teatru Narodowego, która wykonała utwory Dvořáka, Brahmsa i Smetany.