Jak zmodernizować system miejskiego chłodzenia i ogrzewania?

W programie Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie (27-28 marca 2017) uczestnicy znajdą debatę dotyczącą europejskiego projektu PLANHEAT oraz dwa warsztaty,  których celem  jest zwiększenie świadomości przedstawicieli samorządów nt aktualnej sytuacji i przyszłych rozwiązań w sektorze chłodzenia i ogrzewania. Partnerem projektu jest REC – Regionalne Centrum ds. Ochrony Środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Budapeszcie.

System miejskiego chłodzenia i ogrzewania odpowiada za więcej niż połowę całościowej konsumpcji energetycznej i emisji gazów w europejskich miastach.

Obecnie instytucje publiczne zmagają się z brakiem odpowiedniego wsparcia w celu identyfikacji i implementacji odpowiednich strategii planów ogrzewania i chłodzenia, dopasowanego do lokalnych uwarunkowań. Aby sprostać wyzwaniu, twórcy projektu PLANHEAT rozwiną zintegrowane, geograficznie dopasowane narzędzie mające na celu zmapowanie, zaplanowanie oraz przygotowanie symulacji systemu miejskiego chłodzenia i ogrzewania. W ten sposób projekt nakierowany jest na identyfikację przyszłych, niskowęglowych i ekonomicznie opłacalnych scenariuszy. Projekt PLANHEAT jest otwarty dla miast europejskich które są zainteresowane pracą przy dekarbonicacji sektora chłodzenia i ogrzewania. W ramach projektu organizowane są, treningi, warsztaty, webinaria, spotkania z ekspertami po to, aby zaktywizować miasta zaangażowane w projekt.

Celem warsztatów jest ocena, biorąc pod uwagę głosy uczestników, ogólnej świadomości i aktywności przedstawicieli samorządów dot. dekarbonizacji systemów chłodzenia i ogrzewania. Na spotkaniu zostanie przekazany kwestionariusz celem zebrania informacji dot. potrzeb. Zadaniem warsztatów jest zwiększenie świadomości przedstawicieli samorządów nt aktualnej sytuacji i przyszłych rozwiązań, wykonalnych z ekonomicznego punktu widzenia, idących w kierunku bardziej wyrazistego Planu Działania na rzecz zrównoważonej energii w sektorze chłodzenia i ogrzewania.

W czasie Europejskiego Kongresu Samorządowego uczesnitcy będą mogli dowiedzieć się więcej nt projektu oraz spotkać organizacje, uczeslnie i firmy w niego zaangażowane. W czasie panelu dyskusyjnego «Zrównoważone plany niskowęglowego ogrzewania i chłodzenia w Europie» przedstawiciele Komisji Europejskiej, biznesu oraz instytucji pozarządowych (REC) razem z przedstawicielami Antwerpii i miasta Velika Goricap podzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Dodatkowo, w czasie zaplanowanych warsztatów uczestnicy będą mogli poznać narzędzia działania w ramach PLANHEAT które mogą być pomocne w tworzeniu aktualnych i przyszłych Zrównowarzonych Planów Energetycznych samorządów (tzw. Sustainable Energy Action Plans).

Dodatkowych informacji można będzie zasięgnąć, odwiedzając stoisko PLANHEAT umiejscowionego w foyer Centrum Kongresowego ICE.