Strona główna Jak pandemia wpłynęła na finanse samorządów?

Jak pandemia wpłynęła na finanse samorządów?

Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje VI Europejski Kongres Samorządów

2791 podmiotów zostało objętych badaniem podczas przygotowywania najnowszego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Jest to już IV takie zestawienie. Nagrody zostaną wręczone podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2021 roku w Mikołajkach.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

– Idea Rankingu wyrasta z dyskusji prowadzonych od lat na Europejskim Kongresie Samorządów oraz na Forum Ekonomicznym, integralną częścią którego jest Forum Regionów w całości poświęcone problematyce samorządowej i skupiające zarówno praktyków władzy samorządowej jak i wybitnych naukowców – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego oraz pomysłodawca rankingu. Zauważa również, że w tym roku zdecydowanie najistotniejszym wyzwaniem dla społeczeństwa i samorządów była pandemia spowodowana przez COVID-19.


Wiele jednostek samorządu terytorialnego poniosło dodatkowe wydatki na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19. Mimo to wciąż realizowały podstawowe zadanie samorządów jakim jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy oraz rozwoju otaczających ją terenów. Dzięki podejmowanym przez lokalne władze wysiłkom, rozkwit polskich regionów zauważalny jest dla każdego z nas. Powstaje wiele potrzebnych na szczeblu lokalnym projektów, przedsięwzięć i inwestycji. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie kapitał ludzki i finansowy oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi. Ranking Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 ma za zadanie analizować gospodarności lokalnych władz oraz obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na każdym szczeblu administracyjnym. Podczas uroczystej gali zostanie rozdanych 5 nagród w kategoriach gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie.


Rozdaniu nagród będzie towarzyszyła debata w której udział wezmą laureaci konkursu, w śród których będą m.in.: Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, Piotr Sęczkowski, Burmistrz Poddębic, Artur Tusiński, Burmistrz Podkowy Leśnej, Roman Potocki, Starosta Powiatu wrocławskiego, Bogumiła Lewandowska-Siwek, Wójt Baranowa. Moderatorem spotkania będzie Małgorzata Gałecka, Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.


Głównym partnerem IV Europejskiego Kongresu Samorządowego jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.