Inteligentna technologia T-Master wyznacza nowe trendy w gospodarce odpadami

Nasze autorskie rozwiązanie to pierwszy w Europie zintegrowany system informatyczny oraz urządzenia do indywidualnej zbiórki odpadów komunalnych dla osiedli jedno i wielorodzinnych. Innowacyjna technologia umożliwia przypisywanie masy i frakcji odpadów do konkretnego gospodarstwa domowego – wyjaśnia Robert Szczepankowski, prezes spółki T-Master.

W dobie zielonego ładu, obowiązku społecznego i wymogów unijnych temat odpadów jest niezwykle istotny. Polska w porównaniu z innymi krajami zachodniej Europy wciąż ma wiele do nadrobienia jeśli chodzi o prawidłową segregację. Potrzeba czasu na edukację społeczeństwa, ale zastosowanie odpowiedniej technologii może usprawnić system i przynieść szybsze efekty w tym obszarze.

System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master (T-MASTER SISO) to pierwsze w Europie rozwiązanie umożliwiające selektywne przypisywanie ilości i jakości odpadów dla każdego gospodarstwa domowego na osiedlu jedno i wielorodzinnym. To nowe i bezcenne informacje, które wpływają na podniesienie poziomu segregacji w gminie. Innowacyjne narzędzie do weryfikacji zbiórki selektywnej odpadów komunalnych u źródła dla samorządów, które budują świadomość ekologiczną mieszkańców i chcą uniknąć konsekwencji w postaci kar finansowych.

Zgodnie z dyrektywami UE poziom recyklingu w 2035 roku powinien wynieść 65%. Polska w 2019 r. osiągnęła poziom niespełna 36%. Towarzystwo na Rzecz Ziemi prognozuje nawet 200 mln zł kar dla 16 największych miast w Polsce za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu. Kary zmniejszą budżet gminny.

Ciechanowska rewolucja

Pilotażowy program T-MASTER SISO uruchomiony został w maju 2019 roku, we współpracy z Urzędem Miasta Ciechanów. Na osiedlu budynków wielolokalowych „Płońska 5” zamontowane zostały zbiorcze instalacje do gromadzenia odpadów komunalnych, określane przez mieszkańców „inteligentnymi wiatami śmietnikowymi”.

Już po 3 miesiącach liczba segregujących gospodarstw domowych sięgnęła 90%, a po roku masa odpadów zebranych selektywnie wzrosła o 400%, względem tych zmieszanych. Sami mieszkańcy również bardzo dobrze ocenili wprowadzone rozwiązanie.

– Pilotaż T-Master bezdyskusyjnie potwierdził skuteczność Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. T-Master sprawdził się na wielu płaszczyznach – poczynając od wprowadzenia realnej segregacji w życie mieszkańców, po zapewnienie porządku w miejscu ich zamieszkania. – mówi Agnieszka Rychlicka, wiceprezes spółki T-Master.

Dziś autorski system spółki T-Master, wdrażany jest na stałe, a śladami innowacyjnego samorządu idą kolejni włodarze. Miasto Ciechanów otrzymało za „T-MASTER Inteligentne pojemniki na odpady – ciechanowska rewolucja dla polskiej gospodarki odpadami” pierwszą nagrodę w kategorii gmina miejska.

Gwarancja bieżącego monitoringu

Zainstalowane w inteligentnych pojemnikach T-MASTER czujniki monitorują w czasie rzeczywistym  poziom zapełnienia koszy. Dzięki temu, firmy odbierające odpady mogą zoptymalizować harmonogramy i planować trasy tak, aby w odpowiednim momencie odbierać tylko pełne pojemniki.

– SISO T-MASTER dostarczając dokładne informacje o masie i rodzaju odpadów tworzy „mapę śmieci” w mieście. Na podstawie danych online, zawartych w naszym systemie, władze mogą planować realne koszty gospodarki odpadami i rozliczać firmy komunalne z faktycznych ilości poszczególnych frakcji. Nasza technologia to rozwiązanie dla tych, którym nie jest obojętna przyszłość ekologiczna i ekonomiczna swojego otoczenia – dodaje Robert Szczepankowski.

Dodatkowo przy okazji instalacji urządzeń T-Master standardowo montowany jest system telewizji dozorowej. Zapewnia on bezpieczeństwo urządzeń oraz gwarantuje czystość i porządek w obrębie miejsca składowania odpadów na osiedlu. Co więcej, podczas anonimowej ankiety przeprowadzonej przez wolontariuszy Fundacji Łydynia, po trzech miesiącach wdrożenia pilotażowego programu T-MASTER SISO w Ciechanowie, prawie 71% mieszkańców potwierdziło, że dzięki monitoringowi zainstalowanemu w celach zabezpieczenia nowych pojemników czuje się bezpieczniej na osiedlu.

System informatyczny kopalnią wiedzy

T-MASTER SISO umożliwia bezpośrednią komunikację z mieszkańcami za pomocą aplikacji poprzez wysyłanie spersonalizowanych treści. –  System T-MASTER organizuje bezpieczną i higieniczną zbiórkę selektywną, rejestruje wyrzuconą przez mieszkańca masę i rodzaj odpadu. Następnie, przetwarza te dane w systemie informatycznym i w formie online dostarcza użytkownikom systemu gotowe statystyki. Informacje te, były dotychczas dla nas niedostępne. To najsilniejszy element edukacyjny, z T-MASTER SISO – wiesz ile przysłowiowych „śmieci” produkujesz. Wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. System dokładnie obrazuje postępy w ograniczaniu ilości odpadów, jak również pokazuje jakość naszej segregacji. Warto pamiętać o tym, że dobrze wysegregowany odpad to cenny surowiec, który można poddać recyklingowi. Dbamy w ten sposób o środowisko, jak i o własną kieszeń – mówi Agnieszka Rychlicka.

Informacja online o poziomie segregacji sprzyja kontroli obowiązku selektywnej zbiórki odpadów w gminie. Mieszkaniec poprzez prawidłowe działanie może w przyszłości obniżyć wysokość opłat za odbiór „śmieci” w swoim gospodarstwie. (odpadów komunalnych).

To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż odpowiedzialność zbiorowa. Wzrost „opłat śmieciowych”, nie zmotywuje do segregacji tych, którzy jej nie przestrzegają, a może zniechęcić pozostałych. Nie stworzymy wówczas miasta ukierunkowanego na ekologię, a koszty gospodarki odpadami wciąż  będą rosnąć, tak jak ilość „śmieci”, które produkujemy. W 2019 roku Polak wygenerował około 325 kg odpadów co stanowi o 2,1% więcej niż w 2018 roku.

Jedna technologia – wiele możliwości

W zależności od potrzeb T-MASTER SISO oferuje kilka rodzajów inteligentnych pojemników przeznaczonych do zagospodarowania odpadów. Nowoczesne obudowy ELMO (skrót od Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów) mogą zastąpić tradycyjne wiaty śmietnikowe. Technologia jest łatwa do wdrożenia gdyż działa w oparciu o obecną infrastrukturę i dostosowana jest do najbardziej popularnych pojemników o pojemności 1100 l lub 360 l.

T-Master miniPSZOK24h to samoobsługowa instalacja pełniąca funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, która umożliwia oddawanie odpadów innych, np. elektrośmieci. Urządzenie nie zajmuje wiele miejsca, a dodatkowo motywuje do segregacji.

Z kolei podziemne pojemniki T-Master PRESTIGE pozwalają ukryć generowane przez mieszkańców odpady i jeszcze lepiej niż dotychczas wykorzystać przestrzeń wspólną osiedla. Dzięki takiemu rozwiązaniu znajdujący się wewnątrz bloku śmietnik przeznaczyć można na wózkownię, rowerownię lub pralnię i suszarnię, a w miejscu zewnętrznej wiaty śmietnikowej stworzyć dodatkowe miejsce parkingowe.