Instytut Studiów Wschodnich dołączył do sieci Saltire Network

Najnowsze informacje

Z przyjemnością ogłaszamy, iż Instytut Studiów Wschodnich dołączył do sieci Saltire Network stworzonej przez pierwszy szkocki think-tank ds. globalnych – Scottish Council on Global Affairs.

W dniach 27-28 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego szkockiego międzynarodowego think-tanku Scottish Council on Global Affairs (SCGA). Instytut Studiów Wschodnich dołączył do sieci Saltire Network, stworzonej przez SCGA, która zrzesza instytucje z całej Europy, a reprezentacji Instytutu brali udział w inauguracji.

Organizacja SCGA powstała w celu stworzenia pierwszej ponadpartyjnej instytutcji, która będzie przygotowywać eksperckie analizy dotyczące kwestii międzynarodowych. Analizy będą udostępniane politykom, w celu promowania niezależnej, opartej na wiedzy eksperckiej debaty na temat najbardziej palących kwestii międzynarodowych. SCGA zostało założone przez grupę wiodących szkockich uniwersytetów – Uniwersytet w Glasgow, Uniwersytet w St. Andrews oraz Uniwersytet w Edynburgu. Przedstawiciele think-tanku, jak i nowa rada organizacji, planują od samego początku dążyć do nawiązania nowych partnerstw ze społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem biznesowym w Szkocji i całej Wielkiej Brytanii oraz poza ich granicami, dążąc do stworzenia instytutu spraw globalnych o międzynarodowym zasięgu i renomie. Aktualnym Dyrektorem SCGA jest Peter Jackson, który na co dzień obejmuje także funkcję Kierownika Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Uniwersytecie w Glasgow.

Reprezentanci naszego Instytutu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w oficjalnym otwarciu think-tanku oraz dyskusji z przedstawicielami innych europejskich organizacji. W panelu pt. W jaki sposób think tanki mogą przyczynić się do poprawy polityki publicznej oraz kreowania opinii publicznej?” wziął udział Dyrektor Programowy Forum Ekonomicznego, Jakub Romaniuk, wraz z przedstawicielami europejskich instytucji takich jak: Scotland’s International Development Alliance, RUSI – Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, European Council on Foreign Relations oraz Wilton Park – FCDO. Podczas panelu wszyscy rozmówcy mieli podobne spostrzeżenia co do sposobów na wkład think-tanków do poprawy polityki publicznej, m.in. ponadpartyjność, publikowanie personalnych opinii ekspertów, a nie całej organizacji, wyczucie czasu, komunikowanie swoich ekspertyz przez zróżnicowane kanały, a także znajomość odbiorców.