Samorządom potrzebna jest aktywność obywateli

Kwintesencją innowacyjnego samorządu jest budżet obywatelski. Dzięki niemu lokalna społeczność nareszcie ma możliwość podejmowania konkretnych decyzji – mówił podczas debaty „Innowacyjny samorząd” Dominik Jaśkowiec, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu spotkanie zapoczątkowało cykl debat o samorządzie poprzedzający XI Forum Regionów w Krynicy (5–7 września 2017 r.).

– Idea budżetu partycypacyjnego polega na tym, że mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły, samorząd je weryfikuje, a później poddawane są one ocenie lokalnej społeczności podczas głosowania. To także przejrzysty proces decyzyjny i skuteczny sposób na edukację mieszkańców w zakresie kompetencji samorządu, wreszcie osłabianie ruchów związanych ze społecznym protestem. To także większa identyfikacja mieszkańców z działaniami lokalnych władz – mówił Jaśkowiec.

Jedną z części spotkania była rozmowa o społeczeństwie obywatelskim, aktywności NGO i formach wsparcia, na jakie ze strony samorządu mogą liczyć organizacje pozarządowe. O tym właśnie Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju rozmawiał z Leszkiem Zegzdą, członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego.

Uczestnicy debaty podkreślali również, że znaczący wkład w innowacyjne działania samorządu ma Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, które zajmuje się wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Rafał Solecki, dyrektor Centrum zapewniał, że środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dają samorządom ogromne możliwości w realizowaniu takich przedsięwzięć, jak aktywne centra informacji. – To przede wszystkim konkretna pomoc dla tych, którzy są daleko od rynku pracy i na działalność gospodarczą mogą otrzymać bezzwrotne dotacje. To także możliwość aktywizacji i wsparcie osób niepełnosprawnych oraz kształcenie zawodowe uczniów.

Za flagowy projekt realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Solecki uznał Małopolską Chmurę Edukacyjną. To innowacyjny w skali Europy projekt. Polega on na przeprowadzaniu przez pracowników wyższych uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne sale, a uczniowie już w szkołach ponadgimnazjalnych mają możliwość uczestniczenia w akademickich wykładach.

Co z innowacyjnym samorządem ma wspólnego Departament Turystyki i Sportu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego? Okazuje się, że sporo, ponieważ jego praca opiera się w głównej mierze na aktywności lokalnej społeczności i jej przedsiębiorczości. Mówił o tym szef departamentu Tomasz Urynowicz: – Główną formułą wsparcia samorządów jest pomoc finansowa udzielana gminom. To dotyczy przede wszystkim projektów związanych z zagospodarowaniem czasu dzieci i młodzieży. Szczególnym sukcesem okazał się realizowany w zimie projekt nauki jazdy na nartach pod nazwą „Jeżdżę z głową”, skierowany do klas młodszych szkół podstawowych. Jego liderami okazały się gminy subregionu sądeckiego.

O aktywności lokalnej społeczności dowodzą też inwestycje związane z rozwojem bazy sportowej i turystycznej, zrealizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. O dofinansowanie inwestycji ubiegały się gminy oraz organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe.

– Sądecczyzna jest liderem w pozyskiwaniu środków finansowych na tego typu przedsięwzięcia – podkreślał dyrektor Urynowicz. – Sztandarowe projekty związane z turystyką, jakie udało się zrealizować, to szlak architektury drewnianej i małopolski szlak turystki kolejowej. Jest on wynikiem aktywności nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

Sądecczyzna skutecznie sobie radzi także z wykorzystaniem środków na inwestycje związane z bazą agroturystyczną i hotelarską. Pod tym względem ustępuje tylko regionowi tatrzańskiemu i krakowskiemu. – Na terenie Sądecczyzny niezwykle aktywni są właściciele gospodarstw agroturystycznych. Agroturystyka w ogóle zaczyna być na Sądecczyźnie bardzo dominującym obszarem świadczenia usług – podkreślał szef Departamentu Turystyki i Sportu małopolskiego urzędu marszałkowskiego.

W 2018 roku na współfinansowanie projektów związanych z turystyką samorząd wojewódzki chce przeznaczyć blisko 720 tys. zł.

Fot. Sadeczanin.pl

Zadanie publiczne, współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017″.