Innowacje w rękach kobiet. Praca na rzecz równych szans

Innowacje w rękach kobiet. Praca na rzecz równych szans

Niedostateczna reprezentacja kobiet w biznesie i finansach w regionie negatywnie wpływa na jego wydajność. Przyciągając kobiety-inwestorki, można zmobilizować nowy, wcześniej uśpiony kapitał w gospodarkach państw V4. Liczba kobiet, między innymi w sektorze innowacji wciąż pozostaje daleko w tyle za liczbą mężczyzn zaangażowanych w biznesowe procesy decyzyjne. Jak sprawić by w branżę innowacji zaangażowało się więcej kobiet? Kto powinien działać w celu podwyższenia wskaźnika feminizacji w podejmowaniu decyzji? Czy dzięki temu można zwiększyć konkurencyjność Europy Środkowo-Wschodniej w dobie transformacji cyfrowej?

O różnorodności i równych szansach w świecie technologicznych innowacji dyskutowały Ewa Okoń-Horodyńska, Kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Marta Mikliszańska, Dyrektor ds. Publicznych i Zrównoważonego Rozwoju, Allegro.pl, Sylwia Chada, Dyrektor Generalna TikTok CE, Katarzyna Sobótka, Head of Business, EIT InnoEnergy, Kinga Pasternak, Rzecznik Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Moderatorem dyskusji była Aleksandra Karasińska, Redaktorka Naczelna „Forbes Women”.
W Polsce jest więcej kobiet z tytułem magistra niż mężczyzn i jest to tendencja europejska, mamy też 45% kobiet pośród osób z dyplomem doktora – zauważa Ewa Okoń-Horodyńska. Kobiety zaczynają się dziś wręcz oburzać, że temat szklanego sufitu ciągle powraca, a o mężczyznach niewiele się mówi. Aby jednak zaszły realne zmiany, choćby właśnie w sektorze technologicznym, mężczyźni i kobiety muszą ze sobą ściśle współpracować. Nowa ustawa o nauce powoduje natomiast to, że na razie, według nowych badań, na uczelniach tylko 10% profesorów tytularnych to kobiety.

Moderator Aleksandra Karasińska zauważyła, że w efekcie pandemii nastąpił skok technologiczny – jak wpływa to zatem na sytuację zawodową kobiet?

Sylwia Chada potwierdza – skok, jaki miał miejsce w przeciągu ostatniego roku to dekada jeśli chodzi o postęp technologiczny. Przyznaje, że rekrutacje, które przeprowadzała w całości odbywały się online, jednak to nie płeć a kompetencje są kluczowe w tym procesie. Kobiety mają inne zadania, nie tylko związane z pracą i jeśli decydują się one na realizowanie się wielu rolach to jest to ich świadoma decyzja, a rolą firmy jest stworzenie im miejsca i czasu, by te role łączyć. Najważniejsza jest transparentność. Praca zdalna jest tak samo dobra dla kobiet i dla mężczyzn, wszystko zależy od podejścia – podsumowuje.

Katarzyna Sobótka dodaje, że o potrzebie różnorodności w zespołach należy uświadamiać od najmłodszych lat, bo taka współpraca daje duże efekty, daje inny punkt widzenia.

Badania dowodzą, że to brak pewności siebie jest największym blokerem w karierze już na poziomie wyboru studiów. Kobiety uznają, że kierunki ścisłe są dla nich za trudne, a przekonanie to jest wspierane przez przekaz zewnętrzny, z którym się spotykają – zauważa redaktor naczelna Forbes Women.

Marta Mikliszańska  – Allegro zatrudnia trzy i pół tysiąca pracowników, w tej chwili 42% pracowników to kobiety, zaś 19% pracuje w technologii. Na tle danych rynkowych to bardzo dobry wynik. Na stanowiska dyrektorskie w zeszłym roku awansowało dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Powołano również komitet doradczy ds. różnorodności.

My w kancelarii premiera prowadzimy program młodych liderów. 50% liderów to liderki. Mamy dużo aplikujących i większość to kobiety. Branża GovTechowa to nie branża która kojarzy się tylko z programowaniem. Mamy mnóstwo kobiet zajmujących się marketingiem i kwestiami około technologicznymi, które radzą sobie świetnie. – relacjonuje Kinga Pasternak. Aleksandra Karasińska dodaje, że błędny jest pogląd że osoby zajmujące się technologią muszą być programistami.

Ewa Okoń-Horodyńska – Próbuje się nam wmówić że mamy inne półkule i tak dalej. To są oczekiwania społeczne. W związku z tym nie ma innowacyjności męskiej i damskiej. Problem polega na tym, że inaczej oddziałuje na nas społeczeństwo. – To jest to jak jesteśmy wychowywani. Skoro jesteśmy tak wychowywane: usiądź grzecznie, nic dziwnego że nie walczymy o swoje – wtóruje Sylwia Chada.

Według Ewy Okoń-Horodyńskiej współpraca państw wyszehradzkich może niezwykle podnieść poziom polskiej innowacyjności i różnorodności.

Kinga Pasternak: w ciągu ostatniego roku zrobiliśmy ogromny krok, niezaplanowany ale bardzo potrzebny. Mam nadzieję, że zmieni się nasz sposób myślenia oraz sposób dotarcia i rozwiązywania spraw administracyjnych. To szansa dla nas wszystkich, żebyśmy spojrzeli jak funkcjonujemy i w jakim środowisku funkcjonujemy. Nowe technologie wcale nie są nam dalekie. Jeśli nauczymy się to wykorzystywać, osiągniemy wzrost kompetencji, a tym samym wzrost gospodarczy.

Zgadzam się, że przechodzenie na pracę zdalną, zwłaszcza w przypadku kobiet, które decydują się na założenie biznesu i jednak preferują działalność online, to my jako firma oferujemy idealną infrastrukturę. Dajemy dostęp do narzędzi finansowych, za rękę przeprowadzamy naszą nową przedsiębiorczynię jak pokazywać produkt, określić ceny. Zgadzam się że to wymuszenie przedsiębiorczości może być dobrym efektem wywołanym przez pandemię – podsumowuje Marta Mikliszańska.

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.
#VisegradFund,  #V4 ,  #Visegrad