Innowacje w przemyśle medycznym i farmaceutycznym – relacja z debaty w Karpaczu

W ciągu najbliższych kilku lat sektor ochrony zdrowia i branżę farmaceutyczną czekają duże zmiany. Ewoluować będą przede wszystkim oczekiwania pacjentów, którzy dzięki rozwojowi internetu i mediów społecznościowych stają się coraz bardziej wymagający i świadomi swoich praw. Nowoczesne technologie spowodują, że w perspektywie najbliższych kilku lat medycyna przejdzie rewolucję cyfrową, dzięki której znacznie zmieni się sposób i jakość leczenia pacjentów – wynika z głosów ekspertów dyskusji podczas III Forum Przemysłowego w Karpaczu.

Moderatorem dyskusji był Maciej Bogucki, dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia, a panelistami byli:

  • Tomasz Wachnicki, dyrektor linii biznesowej Healthcare, Air Liquide Polska Sp. z o.o.
  • prof. Dariusz Dudek, kierownik II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo–Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • Andrzej Białkowski-Miler, prezes BMC–Biotech Management Consulting
  • Sergiej Orłow, Dyrektor Generalny, Instytut Informatyki Medycznej, Rosja
  • Jacek Bilski prezes firmy Supra Brokers,

Dyskusje podsumowali: Tomasz Tłuczek, dyrektor zarządzający Kancelarii Tłuczek & Partnerzy oraz Sebastian Drzewiecki, dyrektor Poznańskiego Centrum Usług Biznesowych GSK IT.

Wstępem do dyskusji była prezentacja na temat druku 3D, którą prowadził Piotr Adamczewski, laureat nagrody Inwestycja dla firmy z kapitałem zagranicznym Forum Przemysłowego 2017. Prezentacja dotyczyła Medycznego druku 3D w kontekście wykorzystania jego potencjału w Polsce. Ciekawym przykładem było pokazanie drukowanego serca, które wykorzystano w operacji ratującej życie nowonarodzonego dziecka.

Na pytanie moderatora o to, na ile jesteśmy w stanie w obecnym świecie sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed rynkiem ochrony zdrowia, Andrzej Białkowski stwierdził, że kwestia ustrukturyzowania rynku innowacji to kluczowy czynnik, bez którego niemożliwy jest rozwój nowych technologii w medycynie. Powołał się na coraz większą ilość inwestycji, także startupów, które zaskakują poziomem i kreatywnością. – Jeśli zaś chodzi o same rozwiązania, to należy przyznać, że coraz bardziej liczy się ich jakość a także bezpieczeństwo zastosowań – dodał.

Z kolei Tomasz Wachnicki uważa, że medycyna jest najbardziej innowacyjną branżą na całym świecie, co realnie wpływa na naszą jakość i długość życia. Ten obszar ma również niebywały wpływ na gospodarkę. Zasługą innowacji jest coraz lepszy sprzęt medyczny dla pacjenta. Technologie to także kapitał ludzki, dzięki któremu medycyna może rozwijać się coraz dynamiczniej, pomagając chociażby w powrocie do życia socjalnego oraz do pracy osobom po chorobach.

Jacek Bilski powoływał się na duże doświadczenie Supra Brokers w obszarze innowacji, dotyczące zarządzania ryzykiem klinicznym, który nosi nazwę CIRS (Critical Incident Reporting System) do zgłaszania i monitorowania zdarzeń niepożądanych.

Na pytanie „Jak wyglądają rosyjskie technologie na tle Europy?” Sergiej Orłow przyznał, że cyfryzacja w Rosji postępuję również w dynamicznym tempie, co przekłada się na jakość oferowanych usług medycznych. Przewiduje się, że w przeciągu najbliższych dwóch lat ten rozwój będzie jeszcze bardziej dynamiczny.

Z kolei prof. Dariusz Dudek stwierdził ze medycyna jest w Polsce teraz w najgorszym momencie. – Doszło do tego, że lekarze już nie chcą pracować po kilkanaście godzin i będą chcieli wyjeżdżać z kraju, co przełoży się na poziom medycyny. Biorąc pod uwagę wysokość dofinansowania przez NFZ, jeśli te pieniądze nie będą wykorzystywane na innowacje, to sytuacja służby zdrowia będzie w trudnym położeniu, będziemy stać w miejscu używając nieefektywnych kosztowo technologii. Więcej pieniędzy, realne fundusze dedykowane na innowacje w medycynie to recepta na innowacje w tym kraju – dodał kardiolog.

Co finansować i jak finansować? To kolejne pytanie skierowane do panelistów. Zdaniem Andrzeja Białkowskiego brakuje systemowych rozwiązań, eksport a innowacje w medycynie to wciąż dwa oddzielne światy, co więcej brakuje innowacyjnych badań III i IV fazy.

Ilość innowacyjnych startupów pokazuje, jak duża jest perspektywa w obszarze sektora usług i świadczeń dla pacjenta. – Im bardziej zaawansowana technologia, tym przyjaźniejsza dla pacjenta – tak ocenił Tomasz Wachnicki.

Jacek Bilski: – Istnieją takie wyzwania jak Big Data, chmura obliczeniowa i RODO, czyli ochrona danych osobowych pacjentów – to ważne w kontekście wyzwań jakie stoją przed branżą medyczną w odniesieniu do wzrastającej liczby roszczeń pacjentów.

Dyskusję podsumował Tomasz Tłuczek, który uważa że bez strukturalnej zmiany finansowania publicznej służby zdrowia nie będzie możliwa jakościowa zmiana i rozwój nowych technologii w medycynie. Jedynie innowacje są ratunkiem do zatrzymania drenażu środowiska lekarskiego.

A kolei Sebastian Drzewiecki stwierdził, że zbliżamy się do dużej zmiany, mamy potencjał do innowacji, pytanie tylko czy legislacja nie zabije innowacji? Służba zdrowia pokazuje jak bardzo jest to kompleksowy obszar, wymagający współpracy na wielu płaszczyznach różnych branż i specjalizacji, w tym płatnika i ustawodawcy.

Agnieszka Lefanowicz