Georg Milbradt o tworzeniu wspólnej gospodarczej przestrzeni międzyregionalnej

Jednym z panelistów odbywającego się w dniach 8-9 grudnia 2020 roku Europejskiego Kongresu Samorządów Online był były premier kraju związkowego Saksonii i profesor na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie Georg Milbradt. Podczas panelu dyskusyjnego pod tytułem „Współpraca w Europie Środkowo-Wschodniej – rola regionów w budowaniu partnerskich relacji” stwierdził, że Saksonia, Dolny Śląsk i Czechy są sercem Europy:

Dołączenie do UE i wspólnego rynku było pierwszym wielki krokiem do osiągnięcia nowego etapu współpracy, lecz wciąż istnieją pewne przeszkody. Po pierwsze, problemem jest stan infrastruktury i połączenia kolejowe. Udało nam się ulepszyć główne połączenia międzynarodowe, ale wciąż są widoczne zaniedbania w regionalnych i lokalnych liniach. Po drugie, nie mamy dobrze rozwiniętych transgranicznych relacji na poziomie personalnym, zwłaszcza tych gospodarczych. Chcielibyśmy utworzyć wspólną gospodarczą „przestrzeń”„.

Saksonii udało się nawiązać partnerstwo z Dolnym Śląskiem i dwoma czeskimi okręgami. Jednym z głównych sukcesów współpracy jest rozwój turystyki, wymiana kulturalna i stworzenie wielu planów rozwoju infrastruktury. Polska i Saksonia współpracują w ramach wielu projektów UE.

Ponieważ Niemcy są państwem federalnym, to poszczególne landy mają duży wpływ na kształtowanie współpracy z sąsiadami. W dalszym rozwoju naszych relacji bardzo ważna jest mobilność pracowników. Bardzo się cieszę, że mamy fundusze Unii Europejskiej, ale wiele problemów musimy rozwiązać sami. Musimy wspólnie rozwijać przygraniczną ochronę zdrowia, straż pożarną i przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska przez odpady. Powinniśmy pomyśleć o wspólnym transporcie publicznym. Podsumowując, bilans ostatnich 10 lat jest jednak pozytywny„.