IX Forum Ochrony Zdrowia
Krynica-Zdrój 4-6 września 2018

Forum Ochrony Zdrowia od ponad 8 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej.

Forum Ochrony Zdrowia to przede wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, i w oparciu o fakty oraz dane. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym.

W Forum uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Główne zagadnienia tematyczne:

 • System ochrony zdrowia -struktura, organizacja
 • Finansowanie służby zdrowia
 • Zdrowie publiczne
 • Rozwój branży farmaceutycznej
 • Sprzęt i wyroby medyczne

Termin i Miejsce:

4-6 września 2018 (wtorek – czwartek), Krynica-Zdrój

Planowany przebieg:

Dzień 1:

 • Sesje plenarne
 • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych
 • Gala rozdania nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 2:

 • Sesje plenarne
 • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych
 • Program kulturalny

Dzień 3:

 • Sesje plenarne
 • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych
 • Program kulturalny
 • Bankiet

Program Rekreacyjny:

Po godz. 16:00 program rekreacyjny (pikniki i wycieczki w okolicach Krynicy, a także jazda konna, quadami oraz inne atrakcje)

Program Kulturalny:

Po godz. 19:00 program imprez towarzyszących (spotkania autorskie, koncerty, pokazy filmów, prezentacja raportów)

Goście Forum:

W Forum, jak co roku udział biorą przedstawiciele administracji państwowej, rektorzy wyższych uczelni medycznych, eksperci ds. zdrowia, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych oraz prezesi firm farmaceutycznych

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Rada Programowa Forum Ochrony Zdrowia, Partnerzy Forum Ochrony Zdrowia

Kontakt:

Agnieszka Lefanowicz

Marketing Manager Forum Ochrony Zdrowia

tel: + 48 22 583 11 10

e-mail: a.lefanowicz@isw.org.pl