Stabilna gospodarka w niestabilnych czasach - sesja plenarna
Europa Środkowa i Wschodnia - czy może mówić jednym głosem?
Europa Środkowa i Wschodnia - czy może mówić jednym głosem?
Europa Środkowa i Wschodnia - czy może mówić jednym głosem?
Nowy Jedwabny Szlak – szanse i wyzwania
Przemysł 4.0 – cyfrowa transformacja przemysłu
Nowa twarz biznesu – innowacyjne rozwiązania, nowe technologie, gospodarka cyfrowa, e-commerce
Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą
Europa Środkowa i Wschodnia - czy może mówić jednym głosem?
Oblicza współczesnego terroryzmu – jak bronić Europy?
Kształt i kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce
Czwarta rewolucja przemysłowa wkracza do Polski. Technologia. Zarządzanie. Praktyka
Jak konsolidować, żeby się rozwijać?
Debata Jarosława Kaczyńskiego i Viktora Orbana
Rozmowa o Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Jak cyfryzacja może przyśpieszyć rozwój Polski?
Od globalizacji do patriotyzmu gospodarczego. Europa w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju
Co łączy, a co dzieli? Współpraca państw Europy Środkowej i Wschodniej
Cyfrowe autostrady i gospodarka oparta na danych – 2 warunki trwałego rozwoju
Rola globalnych firm w rozwoju państw i społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej
Bezpieczeństwo energetyczne - globalne trendy vs. regionalne uwarunkowania
Rola pracodawców w systemie zdrowia publicznego
Współpraca międzyregionalna i transgraniczna na wschodnich granicach Unii Europejskiej – jak zwiększyć jej znaczenie?
"Host City" - korzyści wynikające z organizacji imprez o międzynarodowym zasięgu
Polskie czempiony w globalnej gospodarce
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – korzyści dla instytucji publicznych, firm i obywateli
Sukces biznesu w Krakowie. Czy centra usług biznesowych mogą być receptą na trwały rozwój gospodarczy? Jeśli nie outsourcing, to co?
Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy. Wyzwania i dobre praktyki