Forum Ekonomiczne w Krynicy laureatem Nagrody Victora Europae

Forum Ekonomiczne w Krynicy zostało uhonorowane główną nagrodą Europejskiego Klubu Biznesu Polska – Nagrodą Victoria Europae – za wybitny wkład w proces umacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz budowania solidarnej, sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy.

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród odbyła się 24 września 2016 roku w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskim w Warszawie. Nagrodę w imieniu Forum Ekonomicznego odebrał Jerzy Bochyński, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego. W gronie laureatów znaleźli się m.in. Czesław Lang, Ewa Błaszczyk i Henryk Sobierajski.

Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska przyznawane są w celu popularyzacji i promocji osób, firm, instytucji i organizacji społecznych, charakteryzujących się szczególnymi osiągnięciami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury, sportu oraz w sposób szczególny przyczyniających się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Laureatów Nagrody wybiera Kapituła pod przewodnictwem prof. Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Narodowej Rady Rozwoju oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska są nagrodami honorowymi.

„Konkurs ma na celu wyróżnienie nie tylko ludzi, którzy funkcjonują w przedsiębiorczości, ale ludzi, którzy tworzą sprzyjające dla biznesu otoczenie, także z dziedziny kultury i mediów. W związku z tym w konkursie jest istotne, żeby nagradzać i za wyniki, i za postawy. Jak wiadomo, podstawowym problemem współczesnych czasów jest kwestia moralności, etyki, systemu wartości – i to właśnie nagradzamy, włącznie oczywiście z sukcesami gospodarczymi” – mówiła w przeddzień Gali Rozdania Nagród Prof. Elżbieta Mączyńska, Przewodnicząca Kapituły Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

[Foto: Europejski Klub Biznesu  Polska – Facebook]