Instytut Wschodni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschodnich) od początku swojego istnienia (1993) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.

Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne, które w ciągu 30 edycji stało się ważnym i uznanym wydarzeniem w tej części Europy. Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju.

Adres

ul. Solec 85, lok. 33, III p.
00-382 Warszawa
NIP: 521 100 1909

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 11 00
forum@isw.org.pl

Paweł Jabłoński: 22 583 11 38

Oleg Chwatow: 22 583-11-57