Samorządowcy o wpływie pandemii na gminy: finanse

Jak trwająca pandemia koronawirusa wpływa na finanse gmin? Zapytaliśmy o to przedstawicieli samorządów, które w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019, uzyskały wyniki powyżej średniej. Odpowiadają: Janusz Kubicki- Prezydent Miasta Zielona Góra, Stefan Skonieczny – Starosta Gdański, Waldemar Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik, Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa, Bogumiła Lewandowska-Siwek – Wójt Gminy Baranów.

Koronawirus zaskoczył nas wszystkich, a skutki pandemii odczuwamy już teraz i będziemy odczuwać przez dłuższy czas. Nikt z nas nie potrafi jednoznacznie stwierdzić na jaką skalę poniesiemy jako miasto straty, ale już dziś widzimy, że wpływ dochodów z tytułu PIT, CIT, podatku od nieruchomości  jest około 40% niższy w porównaniu z I kwartałem 2019 r. Mniejsze wpływy z dochodów będą wymagały podjęcia decyzji o zmniejszeniu wydatków bądź zaciągnięciu kredytu obrotowego na pokrycie zobowiązań.

Niewątpliwie pandemia wpłynie na poziom dochodów powiatu ale i wszystkich gmin leżących na jego terenie. Ponieważ już docierają do nas informacje o zwolnieniach pracowników, spowolnieniu działalności bądź likwidacji niektórych firm. W drugiej części roku odczujemy pandemię w postaci niższych wpływów do budżetu powiatu a tym samym do budżetów samorządów.  Może to  zmniejszyć ilości inwestycji i spowodować rezygnację z realizacji  niektórych inwestycji zaplanowanych na ten rok budżetowy.

Trwająca pandemia to test na dobre zarządzanie – wygra ten, kto odnajdzie się w tej sytuacji i przerodzi kryzys na szansę, to również test na odpowiedzialność. W pierwszej fazie epidemii nasza uwaga była skupiona na wspieraniu powiatowego szpitala, były to wydatki których oczywiście nikt nie planował, ale wiedziałem, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców jest w tym momencie priorytetowe – również wydatki na opiekę społeczną, komunikację medialną czy np. na zapewnienie maseczek dla każdego mieszkańca spowodowały konieczność szybkiego działania, elastycznych przesunięć w budżecie. Kolejna faza to konieczność wprowadzenia ulg szczególnie dla mikroprzedsiębiorców, dla których utrata płynności, nawet w krótkim okresie, może zadecydować o zaprzestaniu działalności. Ważne jest, że żaden proces inwestycyjny w mieście nie został zatrzymany. Co więcej, obserwuję większe zainteresowanie rynku udziałem w miejskich przetargach.

O tym, jakie skutki będzie mieć pandemia dla Brwinowa, przekonamy się za kilka miesięcy. Już teraz odnotowaliśmy znaczny spadek dochodów pochodzących z podatków PIT, który jest spowodowany zmianami prawnymi wprowadzonymi pod koniec 2019 r. Będą to skutki pośrednie, związane z oddziaływaniem kryzysu na poszczególne branże. Dla samej gminy, która jest bardzo dużym pracodawcą – biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w szkołach, przedszkolach, Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Publicznej, Urzędzie Gminy czy Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej – ważne będzie teraz zapewnienie środków na wypłaty wynagrodzeń pod koniec roku.

Krótko mówiąc fatalnie. Odczuwamy już teraz niższe wpływy z podatku PIT i CIT. Jestem zaniepokojona, jak poradzą sobie nasze przedsiębiorstwa.