Wysokie noty w Rankingu dają prestiż

Czy wysoka lokata w Rankingu Finansowym buduje prestiż w środowisku samorządowym? Czy pomaga w przyciąganiu inwestorów? Na ten temat wypowiadają się: Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowca, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Damian Mrowiec – Starosta Rybnicki, Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski, Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia.

Każde wyróżnienie buduje markę Sosnowca jako miasta, w którym chce się żyć i inwestować. W czasach, kiedy wszyscy mogą powiedzieć wszystko, bardzo istotna jest możliwość niezależnej oceny przez instytucje zewnętrzne. Tym bardziej cieszy to, że Sosnowiec został tak pomyślnie oceniony przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach „Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce”. To dowód na to, że stolica Zagłębia Dąbrowskiego opiera się na zdrowych fundamentach gospodarczych, a dynamiczna polityka inwestycyjna nie musi oznaczać problemów finansowych czy znacznego zadłużenia. Współpracujemy z innymi samorządami i wiemy, że takie sukcesy cieszą nie tylko nas, ale i naszych partnerów, np. w GZM. Dla potencjalnego inwestora jest to ważna informacja: wie on, że ma do czynienia z miastem w którym prowadzi się rozważną politykę finansową i ma po drugiej stronie biurka partnerów poważnych. Buduje to zaufanie i prowadzi do bliższej współpracy na linii biznes-samorząd.

Niewątpliwie wysoka lokata w Rankingu buduje prestiż i uznanie w środowisku samorządowym oraz wiarygodność wśród obecnych i potencjalnych inwestorów. Mam nadzieję, że jesteśmy i będziemy postrzegani jako samorząd przyjazny przedsiębiorcom, służący pomocą i wiedzą, a także podejmujący działania służące rozwijaniu naszej powiatowej społeczności oraz budowaniu marki dostrzeganej przez inwestorów spoza regionu.

Wysoka lokata w Rankingu zdecydowanie dodaje prestiżu wśród samorządowców, bo jest dla nich sygnałem prowadzenia odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki finansowej powiatu. Ponadto zapewnia potencjalnych inwestorów o stabilności funkcjonowania w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

To jest istotny czynnik, nie tylko prestiżowy, ale i praktyczny. Mamy wiele sygnałów, że niektóre samorządy starają się podpatrywać i korzystać z naszych dobrych doświadczeń. I to bardzo cieszy, bo świadomość że możemy być współtwórcami samorządowej bazy dobrych praktyk daje poczucie satysfakcji z wykonanej pracy. Podobnie rzecz ma się z inwestorami – wysoka pozycja i autorytet samorządu, z którym współpracują, daje im poczucie stabilności i bezpieczeństwa, a to w biznesie jest jeden z kluczowych warunków powodzenia.

Europejski Kongres Samorządowy to prestiżowe wydarzenie w środowisku samorządowym i cieszy się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem samorządu naszego kraju jak i zagranicy. Inicjatywa ta wskazuje i docenia dobre samorządowe wzorce, a Ranking buduje i umacnia pozycję samorządów, jako silnych marek, potrafiących zarządzać finansami gmin. Wysokie miejsce w Rankingu zajmują gminy, z których doświadczeń czerpią samorządy chcące wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, aby tym samym uczynić lokalne ojczyzny miejscem nastawionym na współpracę z mieszkańcami, przedsiębiorcami i inwestorami, nie pogarszając sytuacji finansowej. Musimy się rozwijać, spełniać oczekiwania mieszkańców i zapewniać im lokalnie bezpieczne i komfortowe życie, a inwestorom tworzyć miejsca do budowania i możliwości rozwoju swojego przedsiębiorstwa poprzez współpracę i wszelką pomoc w prowadzeniu działalności, ale też koniecznością jest prowadzenie polityki finansowej i zarządzanie finansami gminy w sposób nie blokujący stałego jej rozwoju. Na naszym przykładzie widać, że nie tylko mieszkańcy są zainteresowani budową domów jednorodzinnych, ale też i inwestorzy i przedsiębiorcy doceniają dobre warunki rozwoju i wsparcie otrzymane od samorządu.