Finał akcji „Ruszaj na Pomoc” – Forum Ekonomiczne w Krynicy dla podopiecznych domu dziecka w Załuczu

25 stycznie podczas XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie odbył się finał Akcji „Ruszaj na Pomoc”, w której udział wzięło 30 pracowników Instytutu Studiów Wschodnich. Przypomnijmy, że od 20 listopada do 20 stycznia osoby, które zgłosiły wolę udziału, „zbierały kilometry” chodząc lub biegając ze świadomością, że przebyty dystans ma swoją wymierną wartość finansową. Zebrana w ten sposób kwota zasiliła konto domu dziecka – internatu w Załuczu na Ukrainie. 

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Zygmunt Berdychowski, wręczył dyrektorowi domu dziecka, panu Mykole Sucholydkyiemu czek na kwotę 11 tysięcy złotych. Dyrektor Sucholydkyi przekazał z kolei zrobione przez podopiecznych domu dziecka laurki. Ponad stuosobową grupę podopiecznych placówki stanowią dzieci z różnymi dysfunkcjami, w większości upośledzone, z których większość wymaga całodobowej opieki.