EKS Online

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Europejskim Kongresie Samorządów Online, który odbędzie się na platformie zoom w dniach 8-9 grudnia 2020r. Wydarzenie to stanowi wstęp do dyskusji, które odbędą się podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który w związku z sytuacją epidemiologiczną planowany jest na termin 10-11 maja 2021 w Karpaczu.

W organizowanych panelach, warsztatach oraz rozmowach, razem z naszymi gośćmi będziemy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak w ciężkim okresie wesprzeć polską gospodarkę, wzmocnić lokalny biznes oraz ożywić współpracę międzyregionalną.

Na zarejestrowanych uczestników naszego wydarzenia czekają dwa bloki programowe:

  • We wtorek 8 grudnia zostaną poruszone zagadnienia związane z rolą administracji publicznej we wsparciu polskich eksporterów, wykorzystaniem potencjału inwestycyjnego miast i regionów oraz – w ramach forum polsko-czeskiego – współpracą transgraniczną obu państw. Planujemy rozmowy w formule jeden na jeden z naszymi gośćmi i prezentacje wybranych sądeckich firm.
  • W środę 9 grudnia zaproszeni goście wezmą udział w dyskusji o roli regionów wschodnioeuropejskich w budowaniu regionalnych partnerstw, wpływie epidemii na realizację wizji Smart City oraz konkurencyjności lokalnych biznesów względem wielkich korporacji

Planujemy także spotkania z laureatami Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego, rozmowy z zaproszonymi gośćmi oraz warsztaty.

Kliknij, aby poznać szczegółowy program EKS online

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym wspólnie z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych „Rankingiem jakości życia w województwach” – link do dokumentu.

Dla uczestników PARP przygotował materiał, który jest dostępny pod linkiem: PARP dla uczestników EKS Online.jpg  – dowiedz się więcej o działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu.

REJESTRACJA:
https://zoom.us/webinar/register/WN_N9q55qDoRkmB0aN3nNZs8w

 

Wydarzenie organizowane w ramach Akademii Samorządowej. Partner Akademii Samorządowej: Polski Fundusz Rozwoju.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko-Czeskie 2020.

Projekt współfinansowany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

PARTNERZY: