Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce: ogłaszamy wyniki!

W Polsce funkcjonuje prawie 2.800 jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie je przebadali naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analizowali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na podstawie oficjalnych danych przekazanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe. W ten sposób powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce.

 

Gala wręczenia nagród poprzedniej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2019 roku.

 

Czym jest Ranking?

To jedyne w kraju opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Obecne zestawienie dotyczy danych z 2019 r.

Jak skutecznie gospodarują samorządy?

W Polsce jest prawie 2 800 jednostek samorządu terytorialnego. Ekonomiści podzielili je na pięć kategorii i przeanalizowali sytuację w:

 • 1547 gminach wiejskich,
 • 628 gminach miejsko-wiejskich,
 • 235 gminach miejskich (bez gminy Boguszów-Gorce, która nie złożyła w terminie sprawozdań budżetowych po IV kwartałach 2019 r.).,
 • 66 miastach na prawach powiatu,
 • 314 powiatów ziemskich.

Debata o samorządowych finansach

Wyniki znajdują się w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce. Zostaną one ogłoszone w trakcie debaty, która została zaplanowana na poniedziałek, 22 czerwca 2020 r.

Wezmą w niej udział:

 • Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
 • Roman Potocki – Starosta Wrocławski
 • Mateusz Kamiński – Burmistrz Miasta i Gminy Rzgów
 • Marek Banaszek – Burmistrz Miasta Józefowa
 • dr Piotr Sołtyk – Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Artur Osiecki – redaktor dziennika „Rzeczpospolita”
 • Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Ze względu na pandemię, organizatorzy ograniczyli liczbę ekspertów i gości zaproszonych do udziału w spotkaniu. Relacje i nagrania z debaty będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz m.in. w publikacjach współorganizatora debaty. Jest nim „Rzeczpospolita” i jej dodatek „Rzeczpospolita. Życie Regionów”, kierowana m.in. do samorządów terytorialnych.

Dla kogo przygotowaliśmy Ranking?

Dokument jest adresowany do trzech głównych grup odbiorców. Pracowaliśmy z myślą o samorządowcach, którzy powinni wymieniać się wiedzą i promować dobre praktyki. Odpowiedzieliśmy na głosy przedsiębiorców poszukujących terenów, w których inwestycje będą dobrze wspierane przez lokalne władze. Przygotowaliśmy narzędzie dla „zwykłych obywateli” – wyborców, mogących w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują włodarze ich gmin.

 

Zygmunt Berdychowski Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów:

To już trzecia edycja Rankingu. Czas szybko płynie, przypomnę więc, że pomysł raportu jest wdrożeniem wniosków z dyskusji toczonych w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju oraz Europejskiego Kongresu Samorządów. Właśnie tam powtarzały się głosy – płynące zarówno ze strony władz lokalnych, ekonomistów, jak i przedstawicieli urzędów centralnych – aby stworzyć uniwersalne narzędzie obrazujące kondycję finansową samorządów lokalnych.

Ranking jest opracowaniem spełniającym takie kryteria.

To kompleksowe zestawienie przygotowane pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład jego zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W efekcie ich pracy powstał apolityczne zestawienie, mierzone obiektywnymi i aktualnymi wskaźnikami naukowymi.

Renomowane, od lat znane w środowisku marki: Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju, Europejski Kongres Samorządów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie gwarantują najwyższą jakość opracowania i szeroki odzew w grupach, do których opracowanie jest adresowane.

Nagrody dla zwycięzców wręczymy w czasie VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w Karpaczu w dniach 9-11 grudnia 2020 r. Już dziś zapraszam na to wydarzenie.