E-zdrowie podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów

W ramach ścieżki Innowacje podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów (Kraków, 27-28 marca) odbędzie się panel dyskusyjny „Otwarcie rynku eHealth w Polsce a rola samorządu regionalnego w procesie adaptacji innowacyjnych rozwiązań”. Konieczność wdrożenia elektronicznego systemu dokumentacji w polskiej służbie zdrowia, powszechna cyfryzacja placówek medycznych, a także zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w tym sektorze, to jedne z zagadnień dotyczące dyskusji nad perspektywami rozwoju rynku eHealth a roli samorządów w tym procesie.  

Podczas dyskusji panelowej przyjrzymy się korzyściom wynikającym z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, wzorując się na dobrych przykładach a także szansach na rozwój rynku e-zdrowia w Polsce.

W dyskusji weźmie udział Prezes Piotr Piątosa z firmy Comarch Healthcare. Jego zdaniem „innowacyjne rozwiązania takie jak Miasto Zdrowia pozwalają samorządom na wdrożenie nowoczesnych usług telemedycznych i teleopiekuńczych. Dzięki możliwości analizy zanonimizowanych danych o zdrowiu w układzie terytorialnym możliwe jest wsparcie procesu edukacji i profilaktyki zdrowotnej w jednostkach samorządowych. Za pomocą rozbudowanych możliwości infrastruktury, na jakiej opiera się Miasto Zdrowia, mieszkańcy mogą korzystać ze zdalnej opieki medycznej w warunkach domowych, zyskują łatwy dostęp do swoich danych medycznych, możliwość umawiania się na wizyty lekarskie online czy otrzymywania rekomendacji dotyczących stanu zdrowia”.

Wśród zaproszonych osób, które wezmą udział w dyskusji panelowej znajdują się również Pan Michał Czarnuch, Partner z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, prof. Dariusz Dudek – Kierownik II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo – Naczyniowych, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – Pani Małgorzata Radwan-Ballada, Dyrektor Generalny Instytutu Informatyki Medycznej Pan Sergiej Orłow oraz Pan Wojciech Górnik – Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami.

Partnerem panelu jest firma Comarch Healthcare.