Dyskusje o migracji podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów

Podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbyły się trzy debaty poświęcone problemowi migracji w ramach projektu ACCESS “European Association: Common Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants” w programie Europa dla Obywateli, którego partnerem jest Instytut Studiów Wschodnich. Uczestnicy projektu wzięli udział w debatach: Integracja imigrantów na poziomie lokalnym – wyzwania i dobre praktyki, Samorządy w obliczu wyzwań polityki migracyjnej w Europie oraz  Kryzys migracyjny i jego wpływ na rynek pracy. Europejski Kongres Samorządów stał się doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących ciągle aktualnego problemu migracji w Europie.

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele lidera projektu – włoskiej organizacji UNCEM Piemonte: Wiceprzewodniczący UNCEM Marco Bussone oraz burmistrz miejscowości Ostana Giacomo Lombardo oraz reprezentanci instytucji partnerskich: Regionalnego Stowarzyszenia Samorządowego Zachodniej Macedonii z Grecji (Ioannis Vospopoulos, Lefteris Topaloglou oraz burmistrz miejscowości Kazani – Eleftherios Ioannidis), Red Localz Hiszpanii, zrzeszająca gminy w regionie Comunidad de Madrid (Sergio Herradón Ramírez i Jorge Soto Gonzalo), Agencji Rozwoju Regionalnego Zasavje  ze Słowenii (Tjaša Polc i Lucija Štaut).

Podczas Kongresu odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu, podczas którego opowiedzieli oni o działalności swoich instytucji i porozmawiali o przyszłych działaniach w ramach projektu.