Dla samorządów, przedsiębiorców i wyborców

Zygmunt Berdychowski
Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów

Oddajemy Państwu kolejną edycję Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Opracowanie przygotowaliśmy dla trzech różnych, ale ściśle zależnych od siebie, grup odbiorców.

Pracowaliśmy z myślą o samorządowcach, którzy powinni wymieniać się wiedzą i promować dobre praktyki. Odpowiedzieliśmy na głosy przedsiębiorców poszukujących terenów, w których inwestycje będą dobrze wspierane przez lokalne władze. Przygotowaliśmy narzędzie dla „zwykłych obywateli” – wyborców, mogących w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują włodarze ich gmin.

Każdy z nas, w powszechnych wyborach decyduje, kto rządzi jego małą ojczyzną. Interesujmy się więc ekonomią, obserwujmy i porównujmy działania samorządów. Wybierajmy najlepszych gospodarzy. Niech jednym z kryteriów oceny podejmowanej przy urnie będzie analiza skutecznego zarządzania finansami. Nasze opracowanie może w tym pomóc.

To już trzecia edycja Rankingu. Czas szybko płynie, przypomnę więc, że pomysł raportu jest wdrożeniem wniosków z dyskusji toczonych w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju oraz Europejskiego Kongresu Samorządów.

Właśnie tam powtarzały się głosy – płynące zarówno ze strony władz lokalnych, ekonomistów, jak i przedstawicieli urzędów centralnych – aby stworzyć uniwersalne narzędzie obrazujące kondycję finansową samorządów lokalnych.

Ranking jest opracowaniem spełniającym takie kryteria. To pierwsze, kompleksowe zestawienie przygotowane przez prof. dr. hab. Krzysztofa Surówkę, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład jego zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W efekcie ich pracy powstał apolityczne zestawienie, mierzone obiektywnymi i aktualnymi wskaźnikami naukowymi.

Zapraszam do lektury dokumentu oraz do stałej aktualizacji wiedzy i wymiany poglądów za pomocą naszych kanałów komunikacji w internecie.