Nasi Partnerzy otrzymują tytuł Partnera Medialnego oraz:

  1. akredytację uzgodnionej liczby dziennikarzy Partnera na Forum,
  2. publikację logo Partnera oraz linku aktywnego na stronie www.forum-ekonomiczne.pl,
  3. publikację logo w:
    a) Programie Forum,
    b) Liście Uczestników,
  4. publikację logo w na tablicach Partnerów ustawionych w sali obrad plenarnych oraz salach obrad zespołów problemowych,
  5. możliwość ekspozycji i materiałów Partnera na terenie Forum.

W przypadku specjalnych propozycji ze strony Partnera zakres świadczeń ze strony Organizatora zależy od indywidualnych ustaleń.

Kontakt: biuro.prasowe(at)isw.org.pl