Informacje Prasowe

Rok 2017

III Europejski Kongres Samorządów: Sposoby na samorząd polskich partii politycznych

W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych w Polsce 2018 roku, niezwykle ważne jest poznanie poglądów polskich partii politycznych na rozwój samorządu terytorialnego w naszym kraju oraz pomysłów na ich realizację. Taka okazja pojawi się podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w Krakowie w dniach 27–28 marca 2017 roku.

W debacie „Jak odpartyjnić samorząd terytorialny – program Kukiz'15” udział wezmą posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia tego ugrupowania Elżbieta Borowska oraz Agnieszka Ścigaj. Debatę poprowadzi Poseł Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Panel dyskusyjny „Nowoczesny samorząd – wspólnota wolnych ludzi. Co warto, a czego nie trzeba zmieniać w działaniu polskich samorządów” będzie moderowany przez Pawła Rabieja, Członka Zarządu Partii Nowoczesna. W dyskusji wezmą udział m.in. Ryszard Petru, Przewodniczący  Nowoczesnej oraz Posłanka na Sejm z ramienia tej partii Joanna Scheuring-Wielgus.

Blok tematyczny „Platformy sposób na samorząd” poprowadzi Poseł Platformy Obywatelskiej Jacek Protas, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zaś w debatach wezmą udział m.in. przedstawiciele władz tej partii na czele z Grzegorzem Schetyną i Tomaszem Siemoniakiem.

W dyskusji „PSL-u sposób na samorządy” wezmą udział m.in. Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Poseł Piotr Zgorzelski, zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Panel poprowadzi Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Panel „Lewicy sposób na samorząd” będzie moderowany przez Krzysztofa Gawkowskiego, Sekretarza Generalnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej . W debacie wezmą udział m.in. samorządowcy z ramienia tej partii, m.in. Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnica oraz Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnica.

W III Europejskim Kongresie Samorządów weźmie udział blisko 2000 osób – liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki i biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wśród zarejestrowanych gości: Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Jadwiga Emilewicz, Adam Hamryszczak i Witold Słowik, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy. Miastem Gospodarzem jest Miasto Kraków.

Szczegółowe informacje dot. programu Kongresu (wydarzenia, tematy, gości) znajdziecie Państwo na stronie www.forum-ekonomiczne.pl.

Więcej informacji udziela Biuro Prasowe: biuro.prasowe@isw.org.pl

„Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku” – zróżnicowany program III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie

III Europejski Kongres Samorządów (Kraków, 27-28 marca 2017) jest jedną z największych konferencji międzynarodowych w Europie, poświęconych zagadnieniom polityki regionalnej, współpracy samorządów z władzą centralną i przedstawicielami nauki oraz biznesem. Program Kongresu obejmuje ponad 80 wydarzeń (bloki programowe, raporty, panele, rozmowy warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala) i będzie realizowany w ścieżkach: Finanse, Gospodarka, Środowisko, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto.

Ścieżki programowe „Finanse” oraz „Gospodarka” będą poświęcone kwestii rozwoju ekonomicznego europejskich regionów.  Jaki kierunek nadać kapitałowi zagranicznemu w przyszłości, by jeszcze lepiej wspierał konkretne obszary kraju? Jakie błędy wyeliminować, a jakie zjawiska wzmocnić? Na te pytania będą szukać odpowiedzi uczestnicy dyskusji „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny”. Nad usprawnieniem współpracy między biznesem a samorządem terytorialnym pochylą się goście panelu „Czy patriotyzm lokalny się opłaca?”.  Pomimo atrakcyjności i ograniczonych formalnie wymagań emitowania obligacji, od 17 lat jedynie nieliczne samorządy zdecydowały się sięgnąć po ten instrument opłacania lokalnych inwestycji. Zmienić tę sytuację ma na celu debata „Obligacje przychodowe – nie(d)oceniony sposób finansowania jst (jednostek samorządu terytorialnego)”. Samorządy mogą stać się również inkubatorem rozwoju gospodarki senioralnej inicjując rozwój systemów usług i dóbr skierowanych na potrzeby osób starszych. Temat wdrażania programów wspierających działania społeczne i ekonomiczne na rzecz starzejących się społeczności zostaną omówione podczas dyskusji „Nieodkryty potencjał srebrnej gospodarki”. Reforma systemu ochrony zdrowia proponowana przez Ministerstwo Zdrowia zakłada utworzenie tzw. sieci szpitali (PSZ). Jak optymalnie wykorzystać fundusze unijne do zbudowania nowego systemu? Nad tym zagadnieniem pochylą się prelegenci panelu „Organizacja szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”. Coraz prężniej rozwijająca się turystyka biznesowa, rozwój bazy noclegowej i restauracyjnej, centrów konferencyjnych czy rozrywkowych, a także infrastruktury, to ogromna szansa dla miast i regionów. Jaka zatem powinna być rola samorządów w celu wsparcia tej gałęzi turystyki? Odpowiedzi na to pytanie będą szukać goście dyskusji „Turystyka biznesowa szansą na rozwój miast i regionów”.

Na III Europejskim Kongresie Samorządów nie zabraknie szefów dużych spółek. Udział w konferencji potwierdzili m.in.: Joanna Bensz, Wiceprezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Piotr Dzikiewicz, Prezes TUW-CUPRUM, Andrzej Kaczmarek, Prezes PSE Inwestycje S.A., Zbigniew Konieczek, Prezes Newag SA, Krzysztof Niemiec, Wiceprezes Track Tec SA, Piotr Piątosa, Prezes Comarch Healthcare, Rafał Soja, Prezes TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz Kacper Winiarczyk, Dyrektor Generalny UBER.

W ramach ścieżki „Innowacje” odbędzie się m.in. panel „Wielkie Metropolie – nowe województwa czy powiększające się miasta?”, uczestnicy którego będą dyskutowali nad aktualnym obecnie pomysłem na poszerzanie administracyjne dużych miast. Ten znany od lat temat wywołuje kontrowersje, szczególnie wobec planów tworzenia metropolitarnych województw. Stały rozwój nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych systemów wymaga stworzenia odpowiedniej podstawy do projektowania i zarządzania współczesnymi miastami i regionami, w taki sposób, aby stały się ekologiczne, nowoczesne, oszczędne oraz efektywne. W panelu „Inteligentne regiony i miasta – od wizji do strategii” przedstawione zostaną reprezentatywne przykłady zaawansowanych technologicznie ośrodków miejskich oraz regionów, a prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak sformułować wizję i wyznaczyć cele aby stworzyć szansę na rzeczywisty inteligentny rozwój regionów?

W ścieżce programowej „Środowisko” zapraszamy m.in. na dyskusję „Gospodarka o obiegu zamkniętym – przyszłość Europy?”, goście której omówią kwestie wdrożenia przez Komisję Europejską pakietu „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” (Circular Economy Package), który, zdaniem Brukseli, przyniesie korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce. Jakie wyzwania stoją przed systemem gospodarki odpadami w Polsce?

W ramach ścieżki „Społeczeństwo” wielkim zainteresowaniem będzie się cieszyła debata „Integracja imigrantów na poziomie lokalnym – wyzwania i dobre praktyki”. Społeczeństwa europejskie są w bardzo różnym stopniu doświadczone w wymianie z innymi kulturami oraz przygotowane do integracji ludzi z innych krajów. Jakie są zadania i możliwości władz lokalnych? Jak wspierać imigrantów w dążeniu do integracji ze społeczeństwem i jak radzić sobie z konfliktami? Odpowiedzi będą szukać prelegenci z różnych krajów naszego kontynentu. Z kolei przedstawiciele europejskich mediów lokalnych będą dyskutować nad drogą rozwoju, którą środki masowego przekazu powinny wybrać, aby osiągnąć sukces i wygrać wyścig o odbiorcę? Goście panelu „Media lokalne, czyli jakie?” odpowiedzią także na pytanie, jak w erze cyfrowej rysuje się przyszłość mediów lokalnych, stanowiących istotny element społeczeństwa obywatelskiego? Natomiast dyskusja „Sport – samorządy – biznes” będzie poświęcona stale zwiększającym się finansowaniu dyscyplin sportowych przez podmioty państwowe, w tym miasta i gminy, a także prywatnych inwestorów.

Ponadto, z przyjemnością zapraszamy na wykład Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pt. „Rodzina 500 plus – co to znaczy dla Polski?”; warsztat „Fundusze europejskie dla samorządów”, podczas którego przeprowadzony zostanie przegląd aktualnych konkursów w Krajowych Programach Operacyjnych, w których mogą wziąć udział samorządy; a także warsztat „Jak wygrać wybory samorządowe?”, w trakcie którego znany konsultant polityczny Sergiusz Trzeciak podzieli się swoją autorską metodologią, która określa cele, odbiorców, przekaz, narzędzia i taktykę prowadzenia kampanii samorządowej.

W III Europejskim Kongresie Samorządów weźmie udział blisko 2000 osób – liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki i biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy. Miastem Gospodarzem jest Miasto Kraków.

Więcej informacji udziela Biuro Prasowe: biuro.prasowe@isw.org.pl

III Europejski Kongres Samorządów – największe spotkanie elit regionalnych

Na cztery tygodnie przed rozpoczęciem III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie (27-28 marca) na konferencję zgłosiło się blisko tysiąca przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji publicznej, rządów, parlamentów, organizacji pozarządowych i mediów z całej Europy.

Kongres będzie gościł reprezentację polskiej administracji rządowej, w tym mi.in  Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej, Jana Szyszko, Ministra Środowiska oraz Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Udział w Kongresie potwierdzili marszałkowie polskich województw, w tym: Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego; Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego; Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego; Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Swój udział zapowiedziało ponad 20 prezydentów polskich miast, a także władze kilkunastu miast europejskich, w tym: Antwerpii, Norymberga, Tbilisi, Tirany, Kaliningradu, Wilna, Lwowa i Charkowa.

Wśród zagranicznych gości, którzy potwierdzili udział w III Europejskim Kongresie Samorządowym, warto wymienić Oleksandra Hanushchyna, Przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej, Franco Iacopa, przewodniczącego Rady Regionu Autonomicznego Friuli – Wenecja Julijska, Emilio D’Alessio, doradcę premiera Włoch, Georga Milbradta, przewodniczącego Zarządu Forum Federacji z Niemiec, Laura-Jane Rawlings, wybitna brytyjska działaczka na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Program dwóch dni Europejskiego Kongresu Samorządów przewiduje ponad 60 wydarzeń (bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady i prezentacje) podzielonych na sześć ścieżek tematycznych: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto. Pierwszy dzień Kongresu zwieńczy uroczysta Gala Lider Samorządu, podczas której nagrodzeni zostaną najlepsi samorządowcy w trzech kategoriach: wójt, burmistrz gminy miejsko-wiejskiej oraz prezydent miasta na prawach powiatu.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy. Miastem Gospodarzem jest Miasto Kraków.

Miejsce obrad – ICE Kraków Congress Centre (ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków).

Rejestracja i akredytacja na III Europejski Kongres Samorządów odbywa się poprzez formularz elektroniczny na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/rejestracja.

Szczegóły na stronie www.eks-krakow.pl

Więcej informacji udziela Biuro Prasowe: biuro.prasowe@isw.org.pl