Goście o Forum

Duda200.280

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Europa – w pojęciu UE – jest silna, ale jest dosyć bezradna. Jest bezradna wobec tych problemów, które dzisiaj trapią ją w stopniu bardzo istotnym.

 

 

dalia

Dalia Grybauskaite, Prezydent Republiki Litewskiej

Globalizacja nie pozwala czekać. Jeśli jakiś kraj albo firma nie chce konkurować z innymi, szybko wypada z gry. A konkurencja zmusza do rozwoju. 12, 15 lat temu pewnie wielu mieszkańców naszego regionu nawet nie widziało komputera, a dzisiaj używają ich nawet nasze wnuki.

Maced.200.280

Gorge Iwanow, Prezydent Macedonii

My na Bałkanach chcielibyśmy postrzegać Europę inaczej, chcielibyśmy dotrzeć do Europy, podróżować po niej. Może nie jesteśmy teraz zainteresowani członkostwem w UE, tylko pewną transformacją

 

chorwac.200.280

Kolinda Grabar-Kitarović, Prezydent Chorwacji

W Unii Europejskiej powinna działać zasada solidarności, a nie narzucania rozwiązań wskazywanych przez najsilniejsze państwa Wspólnoty.

 

szydło

Beata Szydło, Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Krynica to dobre miejsce na budowanie dobrych projektów – i taki projekt budujemy wspólnie. Grupa Wyszehradzka bardzo często postrzegana przez kolegów z UE jako grono niepokornych premierów, którzy mają zawsze swoje zdanie na każdy temat. Ale okazuje się, że racja jest po naszej stronie. 

orban

Viktor Orban, Premier Węgier

Jestem przekonany, że sprawa, którą reprezentuję, to nic innego jak to, że narody Europy Środkowej muszą zachować swoją tożsamość; tożsamość historyczną, religijną, narodową. 

sobotka

Bohuslav Sobotka, Premier Czech

Unia poradzi sobie również z tą sytuacją, w której się obecnie znajduje. […] Współpraca jest lepsza niż konfrontacja, ale jeśli Europa ma podołać nowym wyzwaniom, musi się zmienić.

fico

Robert Fico, Premier Słowacji

Różnimy się między sobą, ale zdajemy sobie sprawę, jakie znaczenie ma UE i jeśli czegoś nie zrobimy, to wartości związane z Unią mogą się zatracić stosunkowo w niedługim czasie. Może nastąpić fragmentacja Europy, rozpad scen politycznych. 

hrojsman

Wołodymyr Hrojsman, Premier Ukrainy

Mamy wielki potencjał dotyczący rozwoju naszych relacji. Pogłębienie współpracy powinno mieć pozytywne skutki dla każdego z krajów.

morawiecki

Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister rozwoju i finansów Rzeczypospolitej Polskiej

Nie ma takiego kraju, którego model można by wprost przełożyć na politykę gospodarczą. Nie oznacza to, że gospodarki Japonii czy Niemiec diametralnie się od siebie różnią. W Japonii mamy keiretsu, w Korei czebole, w Niemczech przykładowo mamy ogromne konglomeraty, które Niemcy nazywają czasami Deutschland AG. Dzisiaj widzimy wyraźnie, że gospodarki wysoko rozwinięte stosują mechanizmy wsparcia rozwoju poprzez swoje programy i strategie średnio- i długoterminowe i w tym sensie my też chcemy pomagać naszym przedsiębiorcom.

mladek

Jan Mládek, Minister przemysłu i handlu Czech

Historycznie nie byliśmy tymi, którzy tworzyli prawo, tylko tymi, którzy się temu prawu poddawali. Duże państwa nie są przyzwyczajone do tego, żeby cokolwiek im narzucać. Ale zawsze powinniśmy być “na fali”, jakakolwiek by ona nie była.

rokas

Rokas Masiulis, Minister ds. energii Litwy

Globalizacja sprawdza się w handlu, ale nie w energetyce. Na Litwie była ona kartą przetargową polityków. Nasz kraj, który sąsiaduje z Rosją, w dużej mierze był od niej zależny.

2016.09 Krynica Gorska Forum Ekonomiczne

Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności

Powinniśmy w sposób inteligentny regulować naszą gospodarkę. Bez silnych i dobrych regulacji nie da się powstrzymać np. rozprzestrzeniania chorób zwierząt. Musimy mieć standardy i normy, ale regulacja musi być innowacyjna, bez przerostu biurokracji i regulacji.

JOSIPOVIC

Ivo Josipović, Prezydent Chorwacji (2010-2015)

Na pewno spotkanie takie jak w Krynicy, to ważne wydarzenie i ważny głos dla przywódców państw, ale także i Unii Europejskiej, w sytuacji, kiedy stajemy oko w oko z kryzysem, jaki dotyka nasz świat.

juszczenko

Wiktor Juszczenko, Prezydent Ukrainy (2005-2010)

W krynickim Forum biorą udział znani politycy oraz przedstawiciele biznesu z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy mają wpływ na kształt polityki gospodarczej w swoich krajach oraz rozwój współpracy regionalnej.

adamkus

Valdas Adamkus, Prezydent Republiki Litewskiej (1998-2003, 2004-2009)

Forum przyczynia się do dalszego pomyślnego rozwoju współpracy między państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Dobra sytuacja polityczna i gospodarcza wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej leży w interesie nas wszystkich. Forum w Krynicy zwiększa naszą determinację w dążeniu do współpracy. Daje nam również doskonałą możliwość realizacji idei wolnej i zjednoczonej Europy.

tusk

Donald Tusk, Premier Rzeczypospolitej Polskiej (2007-2014)

Dzisiaj z Krynicy, jutro z Warszawy, ale także z Brukseli i ze Strasburga powinien popłynąć bardzo mocny głos, podtrzymujący na duchu tych wszystkich, którzy wierzą w sens integracji europejskiej, nie tylko w sens status quo, ale także dalszych działań na rzecz integracji.

Stefan Fule

Stefan Fule, Komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa (2010-2014)

Chciałbym zacząć od podziękowania za zaproszenie organizatorom tego Forum. To wielki zaszczyt  i przyjemność dla mnie, aby móc podzielić się moimi przemyśleniami o relacjach Unii Europejskiej z Mołdawią.

barroso

José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej (2004-2014)

Ten kryzys pokazał nam jak bardzo jesteśmy wzajemnie zależni od siebie w Europie i na świecie. Dług jednego kraju może mieć wpływ na całą Europę. W dobrych czasach, kiedy gospodarka się dobrze rozwijała państwa strefy euro nie czuły presji na dokonywanie reform. Euro było dla nich jak pigułka nasenna.

buzek

Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012)

To forum zawsze było ważne, a teraz jest jeszcze bardziej istotne, bo chcemy jak najszybciej wyjść z kryzysu. A tutaj przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy właśnie o tym radzą, jak wyprowadzić gospodarkę z kryzysu. A kilka lat temu zastanawialiśmy się jak osiągnąć wzrost gospodarczy na poziomie 5-6 procent i to się udało. Dlatego jestem przekonany, że dzięki temu forum będzie to możliwe jeszcze szybciej.

ligi

Jurgen Ligi, Minister Edukacji i Badań Estonii (2015-2016)

Problemy sektora finansowego wynikają ze słabości regulacji i z nieodpowiednio prowadzonej polityki fiskalnej. Z tego wynika kumulowanie się zadłużenia i deficytu, a taka sytuacja nie może trwać wiecznie. To obciążenie jest największym zagrożeniem dla sektora finansowego. Teraz rządy i banki centralne są odpowiedzialne przede wszystkim za prowadzenie zdyscyplinowanej polityki wydatkowej.

hahn

Johannes Hahn, Komisarz UE ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej (2010-2014)

W przeszłości po negocjacjach każde państwo dostawało jakąś sumę do wydania na politykę spójności. Teraz po raz pierwszy mamy z góry ustalone cele, na które środki muszą być wydane. W następnej perspektywie chcemy, żeby wydatki były silnie powiązane ze strategią Europa 2020.

Dziurinda

Mikuláš Dzurinda, Premier Słowacji (1998-2006), Minister spraw zagranicznych Słowacji (2010-2012)

Cieszę, że organizatorom Forum Ekonomicznego w Krynicy udało się zbudować tradycję spotkań przedstawicieli kół rządowych i gospodarczych państw Europy Środkowo-Wschodniej (...). Wymiana opinii i doświadczeń na temat tak drastycznych zmian gospodarczych, jakie w ostatnich latach zachodzą w naszych krajach, jest konieczna i leży w naszym wspólnym interesie.

thon

Filip Thon, Prezes RWE Polska

Jako jeden z głównych graczy na rynku energetycznym w Europie prezentujemy nasze opinie na najważniejszych międzynarodowych konferencjach. Dlatego jesteśmy obecni zarówno na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, jak i na Forum Ekonomicznym w Krynicy (...). Takie polityczno-biznesowo-ekonomiczne spotkania, na których są czołowi przedstawiciele nie tylko sektora energetyki, ale też bankowości i innych branż, są cenną platformą wymiany opinii i okazją do przedstawienia naszych poglądów na sytuację na rynku energetycznym oraz podzielenia się naszymi doświadczeniami z innych krajów.

kwasniewski

Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1995-2005)

(...) O Forum można już mówić jako o instytucji zakorzenionej, uznanej, która odgrywa swoją rolę w Europie Środkowo-Wschodniej, a myślę, że i szerzej - w Europie. (...) Jestem przekonany, że takie spotkania są jak ziarno rzucone w glebę, które z czasem wydaje owoce. Wierzę, że owocem tym będzie lepsze porozumienie i zrozumienie, coraz ciekawsza i bogatsza oferta współpracy, wiele nowych, wspólnych inicjatyw i konkretnych działań na różnych poziomach i płaszczyznach, które będą budować pomyślną przyszłość nie tylko naszych narodów, ale całego europejskiego kontynentu. (...) Im więcej takich miejsc, jak Krynica, tym mniej miejsc, gdzie są konflikty.

sampaio

Jorge Sampaio, Wysoki Przedstawiciel ds.Współpracy Między Cywilizacjami, ONZ (2007-2013)

Zwykli ludzie są zmęczeni dyskusją nad unijnymi instytucjami i zasadami głosowania, chcą, by unia zajęła się sprawami ważnymi dla nich, jak zatrudnienie czy innowacje.

stracar5_150

Peter Stracar, GE Dyrektor na Europę Centralną i Wschodnią

Z niecierpliwością czekamy na  tegoroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy. GE, jako wiodący dostawca technologii infrastrukturalnej już po raz szósty będzie brać udział w konferencji, będącej głównym punktem inspirujących spotkań świata biznesu i polityki w Europie Środkowowschodniej.

W tym roku dołączą do mnie  Beata Stelmach – dyrektor GE na Polskę i kraje bałtyckie oraz Geatano Massara – dyrektor na Europę Południowowschodnią. Ponadto dodatkowy potencjał do naszego zespołu wniosą GE Hitachi i Bank BPH. Sam osobiście wezmę czynny udział w sesji plenarniej, zatytułowanej „Europejska gospodarka – scenariusze na przyszłość”.

GE jest dostawcą nowoczesnych technologii infrastrukturalnych, które stanowią wartość dodaną dla naszych klientów w Europie Środkowowschodniej. Jako największy inwestor pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, wierzymy w przyszłość tego regionu oraz naszej firmy jako integralnej jej części.

Dowiedz się jak GE i Europa Środkowowschodnia może razem się rozwijać na geforcee.geblogs.com.

papademos

Lucas Papademos, Premier Grecji (2011-2012)

Największym wyzwaniem jest teraz znalezienie takiego sposobu na wyjście z długów, który nie zdusi wzrostu gospodarczego, ani nie zwiększy bezrobocia. Nie jest to oczywiście łatwe z takimi problemami systemowymi, z jakimi mamy do czynienia, z mało płynnym rynkiem obligacji i niechęcią polityków do wprowadzania bolesnych reform. Dlatego jedyne skuteczne rozwiązania to te ponadnarodowe – szczególnie wzmocnienie Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska

Takie spotkania są bardzo potrzebnym w biznesie forum wymiany poglądów nie tylko dla osób zaproszonych do udziału w panelach, ale dla wszystkich uczestników, którzy spotykają się na krynickim deptaku. To także sposób na nawiązanie osobistych kontaktów, na których bazuje gospodarka rynkowa, a na deptaku rozmowy są bardziej bezpośrednie i szczere.

gapes

Michael Gapes, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Brytyjskiej Izby Gmin (2005-2010)

Musimy zadbać o ciągłość UE i unikać podziałów, które jej szkodzą. Wiele problemów Unii Europejskiej może być rozwiązanych tylko dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko współpracując, będziemy mogli odnieść sukces.

kalicki

Krzysztof Kalicki, Prezes Deutsche Bank Polska

Cenię krynickie forum zarówno ze względu na jego poziom merytoryczny, jak i aspekt nieformalny.  Takie dyskusje jak ta, która wywiązała się na naszym panelu, gdy profesor Daniel Hamilton z USA, profesor Grzegorz Kołodko i Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, rozmawiali o tym, czy świat jest przed kryzysem czy już po , to bardzo ciekawa konfrontacja różnych światopoglądów, perspektyw i mentalności.

JedrzejczykRobert002

Robert Jędrzejczyk, radca prawny i partner w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej “Gide Loyrette Nouel”.

Forum  to absolutnie unikalne miejsce, zarówno geograficznie, jak i czasowo. Spotyka się tam cały polski biznes,  prezesi i przedstawiciele firm z innych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, ale też na przykład biznesmeni francuscy. I w ,Krynicy wszyscy ci ludzie są skupieni na przestrzeni bodajże kilometra kwadratowego. Podobne szczyty są w Katowicach czy Sopocie, ale to są miasta, gdzie goście się rozchodzą. Tutaj, w Krynicy, są skupieni w jednym miejscu, wszystko dzieje się wokół tego jednego deptaka. Jak już mówiłem, to absolutnie unikalne miejsce.

schiff

Peter Schiff, Prezes Euro Pacific Capital

Mogę zaświadczyć, że ci ludzie czują głód wolnego rynku. Moja wizyta w Krynicy była jak zastrzyk świeżego powietrza i zaskakujące przypomnienie, jak daleko Ameryka zbłądziła. Byłem pod wielkim wrażeniem gospodarczej aktywności i obywatelskiego ducha widocznego w całym kraju. Zaskoczyło mnie także, że moje poglądy, które w USA są raczej wyśmiewane, znalazły dużo zrozumienia wśród polskich ekonomistów obecnych na konferencji.

Paweł Sztwiertnia-zdjęcie

Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (2008-2016)

Od czterech lat INFARMA bierze aktywny udział w Forum Ochrony Zdrowia, które stało się integralna częścią Europejskiego Forum w Krynicy. Największą wartością Forum jest tworzenie platformy do konstruktywnego i transparentnego dialogu.  Ostatnie dwa lata pokazały, jak istotny przy wprowadzaniu zmian w prawie, jest otwarty dialog między uczestnikami rynku, a instytucjami publicznymi. Jesteśmy przekonani, że wzajemne zrozumienie celów i specyfiki działania obu środowisk umożliwi sprostanie najważniejszym wyzwaniom stojącym dziś przed sektorem zdrowotnym w Polsce. Dlatego aktywnie angażujemy się w istotne dla środowiska debaty, wspólnie z przedstawicielami władzy publicznej szukamy możliwości jak najlepszego rozwiązania najważniejszych problemów.