Czy świat po koronawirusie będzie taki sam?

Podczas sesji plenarnej poruszono między innymi tematy losów Białorusi oraz wyboru pomiędzy globalną a lokalną produkcją. Rozmowę moderował redaktor naczelny tygodnika „Sieci” – Jacek Karnowski.

Zygmunt Berdychowskiprzewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w odpowiedzi na pytanie o sytuację na Białorusi stwierdził, że najważniejsza jest instytucjonalizacja opozycji. W dalszej dyskusji, która dotyczyła skutków pandemii przedstawiciel Forum Ekonomicznego  zwrócił uwagę na procesy globalizacji, które uległy zahamowaniu.  Przewodniczący ocenił, że należy się zastanowić, jakie produkty powinno się wytwarzać w Europie, a co mogą produkować partnerzy zewnętrzni, tacy jak Chiny.

Paweł Poncyliusz – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zauważył, że w Polsce podczas zmian systemowych bardzo ważną rolę pełnił kościół. Na Białorusi nie ma takiego czynnika. Odnośnie pandemii poseł stwierdził, że w jej pierwszej fazie główne reakcje podjęły państwa narodowe. Nastąpiło ograniczenie zaufania w wielu branżach. Zdaniem Jacka Poncyliusza wielkim wyzwaniem będzie transformacja koncernów motoryzacyjnych. Niezależnie od koronawirusa koncerny przestawią się na produkcję samochodów elektrycznych. Z powodu recesji gospodarczej może dojść do ograniczenia liczby fabryk, a co za tym idzie zmniejszenie liczby miejsc pracy.

Francesco Laforgiaczłonek prezydium Senatu (Włochy) przedstawił zarys trudnej sytuacji zdrowotnej i gospodarczej we Włoszech. Zwrócił uwagę na to, że w niektórych regionach Włoch wzrost PKB był najniższy od zakończenia II wojny światowej. Pomimo trudnej sytuacji okazało się, że europejska solidarność jest możliwa. Unia Europejska musi się zmierzyć z zagrożeniami. Niebezpieczne są wewnętrzne tendencje autorytarne. Należy zabiegać o to, żeby granice nie były zamknięte.

Eurico Dias – sekretarz stanu ds. internacjonalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Portugalia) zwrócił uwagę, że Polska i Portugalia obchodzą stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. W sprawie Białorusi, cała Unia Europejska powinna wypracować wspólne stanowisko. Wtedy reakcja będzie skuteczniejsza. Dialog będzie kluczem do rozwiązania problemów Białorusi. Eksport portugalski w kwietniu i maju zmniejszył się o 40%. Regres w światowym handlu powinien uświadomić, konieczność rozwoju własnych produktów w Europie. Oprócz tych zagadnień, ważna będzie również transformacja energetyczna. Do tego potrzebne są większe inwestycje. Do rozwoju, niezbędny pozostaje handel. Europa jest i musi pozostać światowym „graczem”.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030