Czas na biznes prawdziwie odpowiedzialny społecznie

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, o pracy największej organizacji charytatywnej w Polsce w czasach COVID-19. Duchowny pisze również o tym, że projekty CSR, których celem do tej pory bardzo często była poprawa wizerunku muszą nastawić się na realną pomoc i wsparcie.

 

Świat stanął w obliczu rozległego kryzysu spowodowanego pandemią wirusa COVID-19. Na naszych oczach kryzys epidemiczny płynnie przekształca się w kryzys gospodarczy, a to oznacza, że negatywne efekty społeczne, takie jak obniżenie jakości życia, a wraz z nim poczucia bezpieczeństwa, pogłębią się i utrwalą. Zjawiska te mają wymiar globalny i taka też musi być nasza odpowiedź. Kluczem do przezwyciężenia kryzysu jest solidarna współpraca państw, przedsiębiorstw, i organizacji w pomocy najsłabszym.

Niezależnie od naszej oceny adekwatności reakcji na epidemię koronawirusa bez wątpienia współczesne czasy dzielić będziemy na okres przed i po epidemii.  Każdy kryzys jest też jednak szansą na przewartościowanie naszego podejścia, przemyślenie filozofii działania czy zmianę kierunku rozwoju. Z perspektywy największej organizacji pomocowej w Polsce widać wyraźnie, że koronawirus i jego społeczne konsekwencje to upadek idei rozwoju biznesu nastawionego wyłącznie na zysk.

Zadbać o człowieka, a nie wizerunek

Oznacza to, że nowe czasy to szansa na rozwój idei biznesu odpowiedzialnego społecznie, a nawet biznesu odpowiedzialnego globalnie. Pojęcia te muszą jednak zyskać nowy wymiar i napełnić się treścią. Projekty CSR, których celem do tej pory bardzo często była poprawa wizerunku muszą stać się projektami nastawionymi na realną pomoc i wsparcie.

Nie oznacza to jednak, że duży biznes musi od dziś budować kompetencje organizacji charytatywnych czy pomocowych. Może je pozyskać budując partnerstwa z organizacjami takimi jak Caritas Polska.

Caritas Polska konsoliduje się

Zresztą proces ten już się rozpoczął. W przypadku Caritas Polska epidemia przyśpieszała wdrożenie zmian, których wprowadzanie rozpocząłem zaraz po objęciu funkcji dyrektora Caritas Polska. Organizacja, która składa się z centrali (Caritas Polska) oraz 44 autonomicznych i samodzielnych Caritas w poszczególnych diecezjach zaczęła bowiem działać prowadząc wspólne projekty, których kreację i koordynację wziął na siebie Caritas Polska. W ten sposób, w odpowiedzi na sytuację wywołaną pandemią, Caritas Polska uruchomił dwie duże kampanie parasolowe „Pomoc dla Seniora” i „Wdzięczni Medykom”. Kampanie opracowane i koordynowane przez Caritas Polska, dzięki zaangażowaniu Caritas Diecezjalnych realizowane są w całej Polsce. Oczywiście Caritas diecezjalne w dalszym ciągu realizują własne projekty regionalne, ale niezależnie od rozproszonych działań pomocowych udało się na dużą skalę wdrożyć projekty, które wykorzystują siłę i energię całej struktury Caritas.

W kryzysie nie zapominać o najuboższych

Działanie Caritas Polska nie ogranicza się tylko do Polski. Kryzys, który rodzi się na naszych oczach ma wymiar globalny, a jego skutki boleśnie odczuwają wszyscy, przede wszystkim ci najsłabsi. Warunkiem skutecznej walki z pandemią i kroczącym za nią kryzysem gospodarczym jest solidarna współpraca państw, instytucji, przedsiębiorstw, organizacji i wspólnot z całego świata.

Tak jak miliardy ludzi solidarnie założyło maseczki i zostało w domach na długie tygodnie, tak teraz, żeby móc się dalej rozwijać, musimy się zjednoczyć w solidarnej pomocy najsłabszym na całym świecie.

Pomóc krajom globalnego południa

Caritas Polska posiada bogate doświadczenie w podejmowaniu krótko- i długoterminowych działań pomocowych w kilkudziesięciu krajach na świecie. W wymiarze pomocy międzynarodowej wspólnie z naszymi partnerami w ramach światowej konfederacji Caritas Internationalis podejmujemy wsparcie szczególnie w krajach globalnego południa, gdzie skutki pandemii są już społecznie szczególnie widoczne, pogłębiając choćby powszechny głód. Nasze działania to m.in. włączenie się w utworzony przez papieża Franciszka Covid -19 Response Fund, który ma za zadanie zniwelować skutki pandemii poprzez m.in. zapewnienie lepszego dostępu do środków ochrony czy zaplecza medyczno-sanitarnego.

Organizacja charytatywna partnerem dla biznesu

Wymienione wyżej projekty w kraju i na świecie udowodniły nam, ale także naszym partnerom, że Caritas jest dziś nie tylko największą organizacją pomocową w Polsce, ale także profesjonalnie działającym partnerem dla dużego biznesu, który jest w stanie wnieść do projektu ogromną strukturę działania, kilkudziesięciotysięczną rzeszę wolontariuszy, markę, która pozwala bezkosztowo dotrzeć zarówno do mainstreamowych, jak i regionalnych i lokalnych mediów oraz doświadczenie i wiarygodność w dystrybucji i rozliczaniu dużych budżetów pomocowych. Doceniło to już wielu partnerów, w tym m.in.: Jeronimo Martins, Mastercard, Orlen, Carrefour, Lidl, Jastrzębska Spółka Węglowa, firmy Generali i Concordia, Nestle, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, PGNIG, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i wielu innych.

Razem można więcej

Kampanie „Pomoc dla Seniora” i „Wdzięczni Medykom” to pierwszy krok w kierunku konsolidacji i przekształcenia Caritas w organizację realizującą duże, ogólnopolskie parasolowe kampanie charytatywne.

Taki kierunek rozwoju Caritas pozwoli z jednej strony na zwiększenie skali działania, a co za tym idzie pomoc szerszej grupie odbiorców, z drugiej sprawi, że projekty największej organizacji pomocowej w Polsce będą idealną platformą do włączenia się dużego biznesu w ich realizację, a z trzeciej strony pozwolą na dalszą profesjonalizację działania Caritas.