Cristian Cardona gościem XXIX Forum Ekonomicznego

Christian Cardona – Minister Gospodarki, Inwestycji i Małego Biznesu Republiki Malty będzie kolejnym znamienitym gościem 29 Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pod rządami Ministra Cardony, pomiędzy 2013 a 2018 Maltańska ekonomia rosła z prędkością przekraczającą 7% co bezsprzecznie plasuje ten kraj w grupie najszybciej rosnących gospodarek Europy wraz z sąsiadami z V4 – Polską i Słowacją.

Christian Cardona weźmie udział w Sesji Plenarnej zatytułowanej „Europa w obliczu globalnej rywalizacji”. Wśród panelistów znajdą się równie znamienite osobistości w tym Jerzy Kwiecinski obecny Minsiter Inwestycji i Rozwoju, Stefan Radu Oprea, Minister Otoczenia Biznesowego, Handlu i Przedsiębiorczości z Rumunii, Péter Szijjártó, Minister Spraw Zagranicznych i Handlu z Węgier,  Luca Jahier, Przewodniczący Europejskiego Komiteut Ekonomiczno-Społecznego z Włoch oraz Thomas Lubeck, Regionalny Dyrektor na Europę Środkową i Południową z Międzynarodowa Korporacja Finansowa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dyskusja skupi się na badaniu możliwych scenariuszy, na które powinna przygotować się Europa stojąc niejako na uboczu rosnącej na znaczeniu wojny o wpływy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Mocarstwowemu monopolowi USA wyraźnie zaczyna zagrażać wzrost znaczenia Chin. W swojej książce „Skazani na wojnę” Graham Allison z Harvardu twierdzi, że zderzenie jest nieuniknione. O ile Europa podziela większość obaw Ameryki w stosunku do Chin, o tyle ma znacznie bardziej zniuansowaną optykę. W nadchodzących latach kraje europejskie będą musiały zdecydować, czy stanąć po stronie USA w tej strategicznej rywalizacji, czy też wyznaczyć własny kurs.

Christian Cardona jest Ministrem Gospodarki, Inwestycji i Małego Handlu od 2013 roku. W Maltańskim parlamencie zasiada od 1996 roku. Jest aktywnym politykiem Maltańskiej Partii Pracy i jej Vice-Szefem do Spraw Wewnątrzpartyjnych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Maltańskim. Tytuł Magistra otrzymał zajmując się prawem wodnym, które szczególnie dokładnie badał z perspektywy swojej wyspiarskiej ojczyzny – Malty.