XI Forum III Wieku


Od 10 lat Forum III Wieku – w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój - jest ważnym i wyjątkowym wydarzeniem dla środowisk seniorskich. Podczas…

Forum III wieku


FORUM III WIEKU jest miejscem inspirujących debat, spotkań, warsztatów oraz wymiany doświadczeń na temat zmian demograficznych i starzenia się…

Forum III Wieku


Forum III Wieku jest miejscem, gdzie chcemy postrzegać zmiany demograficzne nie jako zagrożenie, ale jako wielką szansę dla rozwoju ekonomicznego i…