Nowoczesna turystyka – trendy i kierunki rozwoju [RELACJA]


Jak kształtować ofertę turystyczna, by uczynić ją jak najbardziej nowoczesną, atrakcyjną i korespondującą z oczekiwaniami rynku? Zabytki, zaplecze…

Ubezpieczenia społeczne a polska gospodarka [RELACJA]


Migracja zarobkowa do Polski oraz zatrudnienie obcokrajowców staną się niedługo ważną częścią wpływów do budżetu ZUS. Uwzględniając te okoliczności,…

Bezpieczny przemysł – jak chronić się przed cyberatakami [RELACJA]


Jednym z najważniejszych wyzwań dla przemysłu jest kontynuacja prowadzenia firmy w przypadku ataku hakerskiego. Przerwanie ciągłości działania firmy…

Bariery rozwojowe MŚP w 2020 roku [RELACJA]


Sektor MŚP jest siłą napędową polskiej gospodarki. Obecnie odpowiada on za niemal 50% naszego PKB. Jednak ostatnie odczyty wskaźnika PMI na poziomie…

Influencerzy – ambasadorzy produktów i idei. Komunikacja jutra [RELACJA]


W komunikacji firm coraz ważniejszą rolę odgrywa konsument, to on jest zaproszony do współtworzenia historii, a reklama nie jest już zamkniętym…

O przemyśle 4.0 podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu [RELACJA]


Inteligentne maszyny pracujące w specjalnie przygotowanych do tego systemach i zmiany produkcyjne, które skutkować mają znacznym zwiększeniem…

Potencjał transgranicznej współpracy polsko-czeskiej [RELACJA]


Zacieśnienie więzi między regionami przygranicznymi Polski i Czech, wypracowanie wspólnych strategii oraz wielowymiarowe partnerstwo było tematem…

Współczesne wyzwania turystyki regionalnej – przedsiębiorczość, inwestycje, innowacje [RELACJE]


Rozwój turystyki w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości i niejako wymusza inwestycje infrastrukturalne. Wzrastający popyt na…

Nie tylko Praga, nie tylko Wrocław – rozwój turystyki i połączeń regionalnych [RELACJA] 


Połączenia regionalne znacznie poprawiają jakość życia mieszkańców ośrodków, które łączą. Umożliwiają im dostęp do usług publicznych oraz…

Rynek e-commerce a nowe technologie [RELACJA]


Polski rynek e-commerce cechuje się jednym z największych wzrostów w skali świata. Plasuje się na 13. miejscu, a do 2022 r. jego wartość ma się…

Innowacyjny przemysł rolno-spożywczy siłą napędową gospodarki [RELACJA]


Czwarta rewolucja przemysłowa oparta na rozwiązaniach cyfrowych dotyczy również sektora rolno-spożywczego. Postęp naukowy i technologiczny w obszarze…

LOTOS podczas IV Forum Przemysłowego


Podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu wiele rozmawiano na tematy związane z energetyką, odnawialnymi źródłami energii i paliwami. Stanowisko…