Rumunia – rządowa pomoc dla MŚP w czasach pandemii


Kryzys związany z pandemią nie mógł nie odbić się również na kondycji sektora MŚ w Rumunii, którego pozycja również w 2019 roku, mimo wzrostu…

Wpływ Covid-19 na przemieszczanie się ludzi. Obserwacje z Włoch


Jak podsumował Instytut Polityki Migracyjnej, czeka nas "kamienista droga do mobilnego świata po Covid-19".

Ukraina zainicjowała założenie międzynarodowego biura ds. walki z dezinformacją


Wśród kompetencji nowej instytucji może być m. in. poszukiwanie źródeł nieprawdziwych wiadomości, odbijanie ataków informacyjnych oraz analiza…

Rewolucja technologiczna czasu pandemii


Jesteśmy świadkami dramatycznej zmiany w strukturach społeczno-politycznych na wszystkich kontynentach.

Europejski sektor bezpieczeństwa i obrony czekają poważne wyzwania w okresie post-Covid


W kruchym i niestabilnym kontekście kryzysu Covid-19 europejski sektor bezpieczeństwa i obrony może być silnie zagrożony.

Europa w dobie COVID-19 – na jakim etapie jesteśmy?


Doniesienie medialne z obu stron oceanu o skuteczności kolejnych szczepionek na COVID-19 sprawiają, że coraz chętniej myślimy o końcu pandemii.……

Chorwacka turystyka w czasach pandemii. Krok w przyszłość.


Za Chorwacją jeden z bardziej wymagających i trudnych sezonów turystycznych. Goście jednak udowodnili, że od wielu lat są jej prawdziwymi…

Jak epidemia koronawirusa wpłynęła na turystykę w Pradze?


W porównaniu z innymi europejskimi metropoliami, miasto Praga jest specyficzne w wielu aspektach obszaru turystyki. To jest jeden z powodów, dlaczego…

Protesty w Berlinie przeciwko restrykcjom


Emocje budzi trwająca w Bundestagu debata na temat ustawy o ochronie przed infekcjami.

Włoska misja ratowania Świąt


Tradycja wręczania świątecznych prezentów ma zostać podtrzymana i uratować włoską gospodarkę.

Czwartkowe Forum SGH: Jak ratować MŚP przed gospodarczymi skutkami pandemii?


W dyskusji udział wezmą Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, oraz prof. Jan Klimek, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa……

Technologiczna teraźniejszość, technologiczna przyszłość, COVID-19


Przyjęcie nowych technologii i dostosowanie stosunków społecznych, przy jednoczesnym braku utraty siebie, jest największym wyzwaniem naszego…