Bałkany Zachodnie i Unia Europejska. Realistyczny plan czy odległy sen?


Udział w dyskusji panelowej na powyższy temat w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu wzięli: Pan Szymon Szynkowski vel Sek, Sekretarzem Stanu,…

Impotencja przywództwa – nowa narracja Moskwy w ramach kampanii informacyjnej w Europie Środkowo‑Wschodniej: Polska i Ukraina na ostrzu


Dramatyczne wydarzenia w Afganistanie dały Rosji nowe narzędzie do promowania własnych narracji. Moskwa wykorzystała wycofanie wojsk amerykańskich,…

Cyberataki Kremla w Polsce i na Ukrainie


Współczesne wydarzenia społeczne i polityczne od dawna zamieniają się w scenariusze szpiegowsko-detektywistycznych opowieści występujących w…

Wpływ dezinformacji na wizerunek Polski na Ukrainie


Zjawisko wpływu dezinformacji na wizerunek Polski na Ukrainie należy rozpatrywać w kontekście zmian, które nastąpiły w tym kraju w wyniku Rewolucji…

NASK: odpowiedzią na wzrost zagrożeń hybrydowych jest wyższy poziom świadomości społecznej


Rozwój nowych technologii przynosi nowe formy cyberzagrożeń, ale także podnosi poziom świadomości cyfrowej obywateli i państwa – uznali uczestnicy…

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Węgier na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu


Minister Zbigniew Rau zabrał głos wspólnie z jego odpowiednikiem z Węgier w panelu dyskusyjnym „Nowe wyzwania w polityce międzynarodowej. USA -…

„Dyrektor instytucji kultury – artysta czy menadżer?” – relacja z panelu dyskusyjnego podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu


Dyrektor instytucji kultury powinien być wrażliwym artystą czy skutecznym menadżerem? Na ten temat dyskutowali Anna Żabska, Prezes Zarządu, Zamek…

Polsko-słowackie rozmowy o transporcie


Minister transportu i budownictwa Słowacji Andrej Doležal, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber…

Przełomowa dekada dla demografii i migracji – jak zmieniają się nasze miasta?


9 września, na Forum Ekonomicznym w Karpaczu odbył się panel pt. "Przełomowa dekada dla demografii i migracji – jak zmieniają się nasze miasta?",…

Wpływ dezinformacji na wizerunek Polski w Europie Środkowo-Wschodniej – panel dyskusyjny podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu


Polska, zarówno jak inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej aktywnie walczy z dezinformacją. Fake newsy, propaganda, fałszywe czy półprawdziwe…

Podsumowanie 30 lat Forum Ekonomicznego


Historia Forum Ekonomicznego to historia instytucji, która połączyła ludzi bardzo różnych politycznie, kulturowo i społecznie. Stała się przez to…