Była Wicemarszałek Parlamentu Słowacji o pandemii w Kraju Żylińskim

Naszym priorytetem jest ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców

Pandemia nowego koronawirusa nadeszła szybko, nie dając czasu na pogłębione analizy i zmuszając każdą gminę do rakcji mającej na celu ochronę swoich mieszkańców. Władze samorządowe regionu Żyliny podjęły działania jeszcze zanim Centralny Sztab Kryzysowy Republiki Słowackiej ogłosił ogólnokrajowe wytyczne. Mając na uwadze rozwój epidemii poza granicami kraju, rozpoczęliśmy kampanię informacyjną zanim jeszcze choroba rozprzestrzeniła się w Europie. W kampanii tej opisywaliśmy symptomy choroby i wskazywaliśmy na środki zapobiegające jej rozprzestrzenianiu się, aby w ten sposób chronić siebie i innych. Kwestią czasu było to, kiedy choroba przekroczy granice Słowacji. Przeanalizowaliśmy sposoby dostaw sprzętu ochronnego oraz przeszkoliliśmy personel opieki społecznej w zakresie ulepszonych środków higieny.

Wprowadzony został zakaz odwiedzin w szpitalach i placówkach opieki społecznej, a także zamknięcie szkół, instytucji kulturalnych i odwołanie imprez, podczas których ryzyko przeniesienia choroby mogłoby być wysokie. Przeprowadziliśmy webinaria edukacyjne i informacyjne dla lekarzy i pielęgniarek zajmujących się opieką pierwszego kontaktu. Również funkcjonowanie urzędu Kraju Żylińskiego zostało poddane obostrzeniom, ponieważ tylko ograniczona liczba pracowników mogła pracować w swoich biurach, tak, aby zapewnić jego funkcjonowanie. Sesje komisji i sejmiku regionalnego odbywają się online w formie wideokonferencji.

Od samego początku widać było, że najważniejszym zadaniem jest ochrona najbardziej narażonych grup mieszkańców – osób chorych i starszych. We współpracy z Regionalnym Urzędem Zdrowia Publicznego w Żylinie utworzyliśmy mobilną jednostkę testującą, aby poszerzyć zasięg badań o pacjentów nie mogących się poruszać i o osoby będące w ośrodkach pomocy społecznej. Zespół MTU składał się z lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny jako wolontariuszy.

Kraj Żyliński zarządza czterema szpitalami, kliniką i czterema przychodniami zdrowia, dlatego konieczne było również zapewnienie ochrony dla pacjentów i pracowników służby zdrowia. Ograniczyliśmy możliwe do przełożenia, a zaplanowane już operacje i skupiliśmy się głównie na pilnych przypadkach medycznych, zapewniliśmy namioty segregacyjne przed szpitalami i utworzyliśmy punkty badań PCR. Natychmiast zaczęliśmy dostosowywać plany pandemiczne i przygotowywaliśmy się do organizowania łóżek dla pacjentów z Covid-19. W międzyczasie koordynowaliśmy procesy z innymi szpitalami działającymi w regionie żylińskim, dzięki czemu mogliśmy kierować i zarządzać hospitalizacjami pacjentów covidowych i niecovidowych. W pobliżu wszystkich szpitali i ośrodków opieki zdrowotnej w regionie żylińskim utworzono mobilne jednostki testowania dla PCR i testów antygenowych. Zapewnialiśmy opiekę stomatologiczną w specjalistycznych przychodniach dla pacjentów podejrzanych o Covid lub poddanych kwarantannie.

Ściśle współpracujemy z Ministerstwem Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej w celu ochrony grup szczególnie wrażliwych. Od samego początku Ministerstwo zapewnia gminom i placówkom opieki społecznej wytyczne dotyczące m.in. tworzenia planów kryzysowych, stopniowego luzowania obostrzeń, a później także procedur dotyczących ogólnokrajowych testów. Testy ogólnokrajowe zmniejszyły o połowę częstość występowania choroby, a tym samym zapobiegły dalszemu rozprzestrzenianiu się Covid-19 w społeczeństwie.

Rozmawialiśmy również z Ministerstwem Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny oraz Ministerstwem Zdrowia na temat warunków wypisywania ze szpitali klientów placówek pomocy społecznej, ponieważ dowiedzieliśmy się, że choroba była przenoszona do naszych placówek pomocy społecznej przez pacjentów przedwcześnie wypisywanych ze szpitali.

Prowadzimy ścisły dialog i blisko współpracujemy z Ministerstwem Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny oraz Ministerstwem Zdrowia w celu poszukiwania i znajdowania rozwiązań. Nie mieliśmy wcześniej żadnych procedur i rozwiązań przygotowanych na tę zupełnie nową sytuację pandemiczną. Ponadto zapasy środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekujących w naszych obiektach wystarczały do normalnego funkcjonowania (w przypadku pandemii, dotychczasowa, standardowa rezerwa okazuje się być daleką od wystarczającej). Część sprzętu ochronnego udało nam się dostarczyć własnymi siłami, jednak otrzymaliśmy również znaczące wsparcie ze strony szczebla krajowego za pośrednictwem Państwowych Rezerwatów Materiałowych, a także firm sponsorujących. Administracja Państwowych Rezerw Materiałowych dostarczyła samorządom środki ochrony indywidualnej lub szybkie testy antygenów i przeciwciał. Następnie koordynowaliśmy ich redystrybucję w regionie dla przychodni i placówek opieki społecznej, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wielu sponsorów wsparło nas również przekazując środki dezynfekujące, maseczki na twarz i inny sprzęt ochronny. W najtrudniejszych momentach dało się odczuć silne poczucie braterstwa, wspólnoty i więzi społecznych.

Koronawirus zmienił nasze życie nie do poznania. Mieszkańcy regionu Żyliny wykazali się podziwu godnym zdyscyplinowaniem: respektowali wprowadzone restrykcje, nosili maski na twarzach, ludzie przebywali w domach, zaś ulice, parki pozostawały puste.

Mieliśmy do czynienia z niewiarygodnym wysiłkiem i cierpliwością ludzi będących na pierwszej linii frontu, widzieliśmy odwagę wolontariuszy, solidarność, życzliwość i chęć pomocy przy szyciu maseczek, przekazywaniu środków dezynfekujących oraz produkcji przyłbic dla pracowników służby zdrowia. Wsparły nas również organizacje pozarządowe, a także wolontariusze i firmy prywatne. Każdy z tych altruistycznych czynów pomaga nam w walce z pandemią i zasługuje na nasze szczere podziękowania. To jest nasza wspólna walka. Tylko nasza osobista odpowiedzialność, w parze ze wzajemną współpracą szczebla krajowego, regionalnego i miejskiego, firm i osób fizycznych, może spowolnić tego nieznanego wroga i przyspieszyć powrót do normalnego życia.

 

Erika Jurinová

W latach 2010 – 2017 była Wiceprzewodniczącą Parlamentu Słowacji oraz Przewodniczącą Komisji ds. Praw Człowieka i Mniejszości Etnicznych. Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Kraju Żylińskiego. Od wielu lat zaangażowana jest w sprawy społeczne.