„Biznes – Ratownictwo medyczne – Samorząd” – za nami I Europejskie Forum Ratownictwa Medycznego

Najnowsze informacje

Podczas I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego Prezes Instytutu Studiów Wschodnich Pan Jerzy Bochyński był moderatorem panelu: Biznes – Ratownictwo medyczne – Samorząd”.

W czasie trwającej debaty wszyscy paneliści pochylali się nad problemem relacji między biznesem, samorządem a ratownictwem medycznym. Rozmówcy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje możliwość ściślejszej współpracy pomiędzy tymi sektorami z korzyścią dla Ratownictwa Medycznego. Próbowano także odpowiedzieć na pytanie, na ile jest realna budowa strategii biznesowej uwzględniającej interesy społeczne w zakresie ratownictwa medycznego.

W debacie wzięli udział:

Moderator: Jerzy Bochyński – Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich

Paneliści:

  • Krzysztof Wiśniewski – Starosta Karkonoski
  • Wojciech Urban – Prezes Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.
  • Marek Kamiński – Nadbrygadier
  • Paweł Potakowski – Dyrektor marketingu Firmy MIGAM
  • Jan Kawulok – Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego