Autorzy

Ranking przygotował zespół w składzie:

Dr Krzysztof Jakóbik, Katedra Gospodarki Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Katarzyna Owsiak, Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Katarzyna Peter-Bombik, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Dr Piotr Sołtyk, Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Kierownik Katedry Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (kierownik zespołu)

Mgr Mateusz Winiarz, Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Jagielloński

mgr Adam Głębski, Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi