KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.  przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 85 (dalej „ISW”), Pani/Pana danych osobowych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85, kod pocztowy: 00-382 Warszawa, KRS 0000010303.
 2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z ISW jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail ISW: dane@isw.org.pl
 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) ISW przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
 4. umieszczenia danych w wewnętrznym systemie osób zapraszanych do udziału w wydarzeniach organizowanych przez ISW
 5. weryfikacji przesłanego zgłoszenia i prawidłowej organizacji przyznania Nagrody Forum Ochrony Zdrowia XXVIII Forum Ekonomicznego.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być pracownicy i współpracownicy ISW;
 8. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany
  przez ISW przez który rozumieć należy organizację wydarzeń wynikających z realizacji celów statutowych ISW.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania. Dla celu wskazanego w pkt. 3 lit. a) do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez ISW. Dla celów wskazanych w pkt. 3 lit. b) do dnia 31.12.2018 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
 11. W związku z przetwarzaniem przez ISW Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ISW Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. ISW nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.