Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce


Opinie o Rankingu

SamorządowcyMedia
Dla samorządowców
Wymień się doświadczeniami
Dla przedsiębiorców
Poznaj gminy, w których dobrze ulokujesz pieniądze
Dla obywateli
Sprawdź, jak gospodaruje Twój samorząd

O Rankingu

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego  w Polsce to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w latach 2017-2019) przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów. Wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu obecnie przygotowujemy już czwartą edycję Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomiści od lat poszukiwali uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Tę potrzebę wielokrotnie artykułowano w czasie dyskusji toczonych na Forum Ekonomicznym oraz podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Samorządów. W odpowiedzi na te postulaty opracowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Autorzy – ekonomiści z uznanych ośrodków naukowych – wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe.

Nagrody dla zwycięzców tradycyjnie wręczymy na uroczystej gali podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w grudniu w Mikołajkach.

Czytaj dalej

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Pomysłodawca Rankingu

Inspiracją dla powstania Rankingu były rozmowy na Europejskim Kongresie Samorządów. Właśnie tam powtarzały się głosy – zarówno ze strony władz lokalnych, ekonomistów, jak i przedstawicieli urzędów centralnych – aby stworzyć uniwersalne narzędzie obrazujące kondycję finansową samorządów lokalnych.

Czytaj dalej

prof. dr. hab. Krzysztof Surówka, Kierownik Katedry Finansów Publicznych UEK
szef zespołu przygotowującego Ranking

Samorząd terytorialny w Polsce w zbyt dużym stopniu zajmuje się „administrowaniem”, a nie decydowaniem o kierunkach swojego rozwoju. Wynika to z faktu, że znaczna część jego dochodów ma ściśle określone przeznaczenie. To ogranicza zakres samodzielności finansowej samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej

Jak powstaje Ranking

Autorzy


Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Korzystali z dokumentów RIO w Łodzi.

Podstawowe definicje


Poznaj określenia, którymi ekonomiści opisują kondycje finansową samorządów.

Metodologia


Finanse oceniano na podstawie siedmiu najważniejszych wskaźników ekonomicznych.

Wyniki

Gminy wiejskie

1. Dobra (woj. zachodniopomorskie)
2. Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie)
3. Kleszczów (woj. łódzkie)

Gminy miejsko-wiejskie

1. Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie)
2. Rzgów (woj. łódzkie)
3. Łomianki (woj. mazowieckie)

Gminy miejskie

1. Józefów (woj. mazowieckie)
2. Puszczykowo (woj. wielkopolskie)
3. Podkowa Leśna (woj. mazowieckie)

Miasta na prawach powiatu

1. Tychy
2. Warszawa
3. Sopot

Powiaty ziemskie

1. powiat wrocławski (woj. dolnośląskie)
2. powiat poznański (woj. wielkopolskie)
3. powiat bielski (woj. śląskie)

Ranking 2019

Pobierz ranking

Poprzednie edycje

Ranking 2018Ranking 2016

Akademia Samorządowa

Oferta dla Liderów Rankingu Finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego

Pandemia COVID-19 postawiła przed samorządami wyzwania związane z funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości. Dlatego organizatorzy Europejskiego Kongresu Samorządów przygotowali ofertę szkoleniową, która pozwoli uzyskać narzędzia do jak najszybszego zaadaptowania się do wymogów życia w popandemicznej rzeczywistości.

Pandemia gwałtownie przyspieszyła procesy, które zachodziły w znacznie wolniejszym tempie, np. cyfryzację, zdalną obsługę interesariuszy, wykonywanie pracy poza miejscem stałego zatrudnienia.

Jak to sprawnie zorganizować? Tego uczyć będziemy w ramach webinariów prowadzonych w ramach projektu Akademia Samorządowa.

Działania realizowane w ramach programu zwiększą wiedzę przedstawicieli władz samorządowych w zakresie zdrowia, infrastruktury, zarządzania usługami publicznymi i jednostkami kultury oraz lokalnego rozwoju gospodarczego. Przedstawiciele samorządów uzupełnią swoje kompetencje w sferze przywództwa, wdrażania innowacji oraz stosowania efektywnych procesów decyzyjnych i skutecznego zarządzania. Ponadto Program będzie stanowić unikalną platformę wymiany doświadczeń, debaty, spotkań i nawiązywania relacji pomiędzy przedstawicielami samorządów, świata polityki, biznesu, nauki i trzeciego sektora.

Głównym Partnerem przedsięwzięcia jest Polski Fundusz Rozwoju.

Szczegóły wkrótce na naszej stronie internetowej i w newsletterach.