II Forum Polska-Węgry

Solidarność i pamięć. W poszukiwaniu nowych dróg współpracy

Krynica-Zdrój, 8-10 września 2020


Druga edycja Forum będzie poświęcona zacieśnieniu relacji obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i współczesnych uwarunkowań geopolitycznych, a także tysiąca lat wspólnej historii. Wspólne działania w obszarze gospodarki, polityki zagranicznej, kultury, ochrony środowiska, współpracy regionalnej oraz polityki społecznej wydają się szczególnie istotne w obliczu społeczno-politycznych kryzysów panujących obecnie w Europie.

Data i miejsce:

 • 8-10 września 2020 roku
 • Krynica-Zdrój

Planowany przebieg:

 • Debaty i spotkania
 • Sesja plenarna: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczo-politycznej Polski i Węgier i roli obu państw w strukturach Unii Europejskiej
 • Panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym
 • Wydarzenia promujące kulturę węgierską (koncert)

Założenia programowe:

 • Rozwój miast i regionów kluczem do potęgi Europy Środkowej
 • Polityka socjalna - wyzwania, bariery, perspektywy
 • Europa innowacyjna - możliwości współpracy polsko-węgierskiej
 • W partnerstwie siła - doświadczenia miast
 • Współpraca czy rywalizacja - jaka przyszłość czeka Grupę Wyszehradzką?
 • Wspólne relacje historyczne a kształtowanie kultury Polski i Węgier
 • Solidarność, historia, pamięć – co nas łączy a co dzieli?
 • Via Carpatią przez Europę – przyszłość infrastruktury w regionie
 • Wino, termy, krajobrazy. Jak wykorzystać potencjał turystyczny?
 • Lokalny produkt – globalny sukces
 • Turystyka zdrowotna - strategia dla całego regionu
*Propozycje tematyczne mogą ulec zmianie

Goście Forum:

Około 300 uczestników z Polski, Węgier, krajów UE, krajów sąsiedzkich – przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i think tanków.

Udział:

Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego online na stronie www.forum-ekonomiczne.pl. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. W drugim etapie rejestracji istnieje możliwość dokonania rezerwacji hotelowej za pośrednictwem organizatora.

Języki konferencji:

polski, węgierski

Artykuł powstał przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy

Współorganizator: