Forum Innowacji

Tarnów, 27-28.04.2020 (26.04.2020 r. rozpoczyna się Hackathon <Zaprogramuj_Tarnów/> w ramach konferencji)


Sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), technologie finansowe (FinTech), nowe technologie w energetyce (Energy & CleanTech) i w służbie zdrowia (MedTech), nowoczesne systemy zarzadzania w przedsiębiorstwach (Business & Analytics) – to wiodące tematy podczas Forum Innowacji.

Formuła konferencji przewiduje dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, polityki oraz prezentacje praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Pomysły te zaprezentują zarówno startupowcy, jak i przedstawiciele największych firm doradczych, sektora IT i koncernów przemysłowych.

Forum to także Innovation Stage, gdzie przedstawiciele innowacyjnych MŚP prezentują swoje rozwiązania, pogłębią wiedzę podczas warsztatów, poznają praktyczne narzędzia do prowadzenia biznesu oraz znajdą inspiracje do działania.

To również konkurs Innovation Award (dawny Startup Award), który już na stałe wpisał się w agendę Forum. W tym roku również zapraszamy do udziały w nim przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami, zespoły projektowe, osoby niezależne i kreatywne, ekspertów od nowych technologii, które działają w następujących branżach: Business & Analytics, Hardware & IoT, FinTech, Entertainment, MedTech, Mobility, Energy & CleanTech, MarTech, Smart City, EduTech, FoodTech, Social Services, Manufacturing & Material.

Konkurs Robot Show – to kolejna propozycja dla młodych talentów. Celem konkursu jest chęć promowania zamiłowania do nowych technologii i robotyki. W tym konkursie liczy się kreatywność, oryginalność i fantazja twórców.

Po raz drugi z kolei zorganizowany zostanie Hackathon <Zaprogramuj_Tarnów/>, w ramach którego programiści i innowatorzy będą budować inteligentne rozwiązania dla miasta Tarnowa.

Nowością z kolei jest konkurs Canvas Challenge, w ramach którego przedsiębiorczy studenci z mogą wygrać nagrody pieniężne za zaprojektowanie innowacyjnego modelu biznesowego.

Data i miejsce:

 • 27-28 kwietnia 2020 roku
 • Sala koncertowa Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia, ul. Lippóczy’ego 4, 33-100 Tarnów

Planowany przebieg:

Dzień 1:
 • Panele dyskusyjne, prezentacje, rozmowy 1 + 1 oraz 1 + 2
 • Prezentacje firm z konkursu Innovation Award (dawne Startup Award)
 • Drugi dzień Hackathonu <Zaprogramuj_Tarnów/> (Hackathon rozpocznie się na dzień przed konferencją)
 • Rozstrzygnięcie konkursu Canvas Challenge dla uczelni wyższych z Rzeszowa, Nowego Sącza i Tarnowa
 • Bankiet
Dzień 2:
 • Panele dyskusyjne, prezentacje, rozmowy 1 + 1 oraz 1 + 2
 • Warsztaty dla innowacyjnych MŚP
 • Prezentacje zespołów programistów z hackathonu <Zaprogramuj_Tarnów/>
 • Rozstrzygnięcie konkursu Canvas Challenge dla uczelni wyższych z Krakowa
 • Gala wręczenia nagród w konkursach Innovation Award, Robot Show oraz hackathonu <Zaprogramuj_Tarnów/>

Założenia programowe:

 • 2 dni debat i spotkań
 • Panele dyskusyjne, rozmowy 1 + 1 oraz 1 + 2, warsztaty, prezentacje
 • Konkurs Innovation Award (pula nagród: 90 000 zł)
 • Konkurs Robot Show (nagroda: 10 000 zł, strefa robotów i dronów)
 • Hackathon <Zaprogramuj_Tarnów/> (nagroda: 12 000 zł)
 • Konkurs Canvas Challenge dla studentów uczelni wyższych z Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa i Rzeszowa
 • Wieczorne wydarzenie networkingowe (bankiet z oprawą muzyczną)

Goście Forum:

Inwestorzy z Polski i zagranicy, przedstawiciele zagranicznych ecosystemów startupowych, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, reprezentanci biznesu, założyciele startupów, eksperci, naukowcy, innowatorzy.

Nagrody:

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas Forum Innowacji zostaną wręczone nagrody w konkursach Innovation Award i Robot Show oraz Hackathonu <Zaprogramuj_Tarnów/>, w ramach którego programiści i innowatorzy będą budować inteligentne rozwiązania dla miasta. Nowością z kolei jest konkurs Canvas Challenge, w którym studenci  uczelni wyższych z Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa i Rzeszowa zgłaszają swoje pomysły na innowacyjne biznesy.

Formaty wystąpień:

 • Prezentacje innowacyjnych MŚP: prezentacje biznesów + pytania od Komisji Eksperckiej. Firmy zgłoszone do konkursu Innovation Award zaprezentują się podczas konferencji na Innovation Stage pierwszego dnia. Podział bloków prezentacyjnych zostanie przeprowadzony według kategorii tematycznych, np. medtech, fintech itd.  Przeprowadzone zostaną również Prezentacje drużyn uczestniczących w Hackathonie <Zaprogramuj_Tarnów/> podczas drugiego dnia konferencji.
 • Historie Sukcesu: 15-minutowe prezentacje innowacyjnych przedsiębiorców, którzy w ubiegłych latach wygrali Startup Award lub otrzymali wyróżnienie w postaci występu podczas Startup Session Elite na Forum Ekonomicznym.
 • Rozmowy 1 x 1 lub 1 x 2 : rozmowy 15-minutowe z  liderami świata innowacji w Polsce. Poruszane tematy: prowadzenie własnego biznesu, przedsiębiorczość, innowacje, technologie, trendy w świecie technologii z udziałem moderatora.
 • Panele: rozmowy 1 + 4, czas trwania: 45 minut/1 godzina. Dyskusje odbędą się z udziałem przedstawicieli spółek Skarbu Państwa, które inwestują w startupy; reprezentantów agend rządowych (np. PARP, PFR, ARP), aniołów biznesu, członków venture capital i private equity.
 • Warsztaty: warsztaty prowadzone przez instytucje związane z nowymi technologiami: inkubatory, acceleratory, czy parki technologiczne. Warsztaty będą trwały 30 minut i będą skupiały się m.in. na tematach związanych z pozyskiwaniem finansowania innowacyjnych pomysłów, rozwijaniem modelu biznesowego, aspektami prawnymi prowadzenia biznesu.

Partner główny:

Główny partner medialny:

Organizator:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy.

Miasto gospodarz: