27-28 lutego odbędzie się XXVIII konferencja Europa Karpat


Europa Karpat – forum spotkań i dyskusji o zachowaniu unikatowego bogactwa kultury i przyrody Europy Środkowej, o regionie, Trójmorzu i Unii…

Ukraina zainicjowała stworzenie nowego formatu rozmów o Krymie


Półwysep Krym jest okupowany przez Rosję już od ponad 7 lat. Dla zwiększenia skuteczności międzynarodowej odpowiedzi na długotrwałą okupację oraz w…

Aplikacja, która łączy ludzi i zmienia postawy społeczne


Działania, które podejmuje aplikacja Bumble mogą być swego rodzaju przełomem w zakresie korzystania z partali randkowych przez osoby niepełnosprawne…

Regionalna Izba Gospodarcza w Karlowych Warach pomaga przedsiębiorcom podczas drugiej fali pandemii koronawirusa


Cechą charakterystyczną regionu jest to, że szkody są raczej strukturalne, ponieważ w regionie dominują usługi oraz górnictwo. Należy zauważyć, że w…

Nord Stream – zmieniają się politycy, a pomysł trwa


Bardzo trudno oddzielić jest działania i projekty gospodarcze od politycznych, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą wielkie pieniądze, a w ślad za nimi…

Niemieccy przedsiębiorcy coraz bardziej zdesperowani


W Niemczech utrzymywane są obostrzenia sanitarne. Mocno ingerują one w funkcjonowanie gospodarki, zwłaszcza w przypadku małych i średnich…

Nowa wodorowa energia


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza przedsiębiorców do składania od 18 marca br. wniosków w ramach pilotażowego naboru…

Opinia: Uszczelnienie podatku akcyzowego w branży alkoholowej w Polsce


Alkohol jest ważnym produktem rolniczym. Próba jego dyskryminowania jest nieuzasadniona. Oczywiście walczmy z alkoholizmem, jako ze zjawiskiem…

Debata: Uszczelnienie podatku akcyzowego w branży alkoholowej w Polsce ratunkiem dla budżetu państwa


Wysokość podatku akcyzowego, na skutek sposobów jego naliczania – innego dla piwa, innego dla wyrobów wysokoprocentowych – jest różna dla różnych…

„Whatever it takes”, czyli Włochy według Mario Draghiego


Nowy premier Mario Draghi uzyskał wotum zaufania w obu izbach parlamentu. Tym samym rozpoczyna się okres ciężkiej pracy “Super Mario”, która ma…

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Słowacji


Na początku roku została uchwalona nowa Strategia Bezpieczeństwa Słowacji. Po 16 latach zostały wytyczone nowe priorytety polityki bezpieczeństwa.…