AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia wystąpi w czasie Forum Ekonomicznego 2020


Koncert uświetni galę wręczenia nagród Forum Ekonomicznego 2020.

Jaka polityka spójności po 2020 r.?


Polityka spójności wspiera reformy ukierunkowane na inwestycje, które tworzą dobre otocznie dla prosperowania biznesu. Ważne jest, aby Europa na…

Spotkanie wokół książki Rafała Wosia na Forum Ekonomicznym 2020


Rzeczpospolita Polska (znana jako „III RP”). Data urodzenia: 1989 rok. Miejsce zamieszkania: nad Wisłą

Najważniejsze implikacje pandemii koronawirusa dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej


Pandemia ukazuje ogromną skalę, szybkość, niezwykłą złożoność, niepewność i współzależność zjawisk zwykle odnoszonych do różnych poziomów analizy…

Akcenty polityczne dotyczące roli Polski w polityce deokupacyjnej Ukrainy


Kijów pilnie potrzebuje wsparcia międzynarodowego, i przede wszystkim liczy na swoich zachodnich sąsiadów, przede wszystkim na Warszawę.

Rosyjski akcent w nowelizacjach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Polski i Ukrainy


Biorąc pod uwagę doświadczenie bycia w obozie socjalnym, a następnie zrozumienie zakresu ambicji rosyjsko-radzieckich, oba państwa są świadome –…

Ukraina i Polska: perspektywiczne projekty infrastrukturalne w ramach Inicjatywy Trójmorza


W obecnych warunkach strona ukraińska jest zainteresowana przyłączeniem się do międzynarodowych projektów i inicjatyw, które pozwoliłyby Kijowowi…

Stosunki ukraińsko-polskie: współpraca transgraniczna i międzyregionalna


Nowoczesna granica między Ukrainą a Polską była uformowana po zakończeniu II wojny światowej, formalnie po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę 24…

Stosunki ukraińsko-polskie w nowoczesnych warunkach


We współczesnej sytuacji politycznej stosunki między Ukrainą a Polską łączy cały szereg czynników, w szczególności takich jak bezpieczeństwo,…