Sesja „Europa Środkowa i Wschodnia w obliczu wyzwań politycznych i gospodarczych” (relacja)


Jak państwa Europy Środkowej i Wschodniej mogą zintensyfikować współpracę regionalną i jaki cel ma jej przeświecać — na XII Forum Europa-Ukraina w…

Wspólne zagrożenie? Bezpieczeństwo Ukrainy i Gruzji a Bezpieczeństwo Europy? (relacja)


Głównym punktem dyskusji była kwestia bezpieczeństwa Gruzji i Ukrainy oraz wpływ, jaki może ona mieć dla ogólnego bezpieczeństwa całej Europy. Choć…

Boom czy stagnacja? Perspektywy współpracy gospodarczej w regionie (relacja)


Po załamaniu gospodarczym lat 2014 i 2015 ukraińska gospodarka stopniowo odzyskuje żywotność. Jednak nadal jest jej daleko do do przedkryzysowego…

1989 – 2019. Trzydzieści lat wolności krajów Europy Środkowej i Wschodniej – źródła sukcesów, przyczyny porażek (relacja)


Kolejnym tematem poruszanym w czasie XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie było trzydziestolecie wolności krajów Europy Środkowej i Wschodniej.…

Debata „Jak usunąć bariery dla handlu i międzynarodowej współpracy gospodarczej?” (relacja)


Debata na temat sposobów eliminacji barier handlowych i wspierania współpracy gospodarczej z Ukrainą rozpoczęła ścieżkę tematyczną Forum poświęconą…

Przedstawiciel Grupy Wsparcia KE dla Ukrainy – Torsten Wöllert, gościem Forum Europa-Ukraina


Powołana w 2014r Grupa Wsparcia UE na rzecz Ukrainy (SGUA) ma za zadanie wspierać Ukrainę w politycznych i gospodarczych reformach. Jej celem jest…

Nagroda Karpacka Europa Wspólnych Wartości


Tegorocznymi laureatami nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości zostali historycy: Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki oraz prof.…

Nowe zagrożenia i metody wojny hybrydowej (relacja)


O sposobach przeciwdziałania zagrożeniom tzw. wojny hybrydowej, narzędziach, które wykorzystuje się zarówno do ataków jak i obrony, rozmawiali…

Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej w poszukiwaniu realistycznego modelu integracji (relacja)


Jak zbudować nowy model integracji państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską, w tym czasie gdy sama Unia boryka się z problemami integracji…

Współpraca państw Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu? (relacja)


Podczas odbywającego się w Rzeszowie Forum Europa-Ukraina jeden z paneli dyskusyjnych skupił się na zagadnieniu dotyczącym przyszłości inicjatywy…

XII Forum Europa-Ukraina – Zdjęcia


Galerie Zdjęć - XII Forum Europa - Ukraina

XII Forum Europa-Ukraina i III Targi Wschodnie otwarte!


Dokładnie co do minuty o 10:45 otwarte zostały III Targi Wschodnie, które są integralną częścią XII Forum Europa Ukraina. Pół godziny później ruszyły…