Принимая во внимание необходимость полной реализации миссии Экономического форума, Институт восточноевропейских исследований создал Программный совет Экономического форума, который:

 • определяет кратко- и долгосрочные направления развития Форума,
 • принимает и оценивает отчеты по подготовке и ходу форума,
 • принимает резолюции по важным общественным, политическим и экономическим вопросам, связанным с миссией Форума,
 • принимает решения по всем важным для развития форума вопросам.

Председатель Программного совета:

 • Zygmunt Berdychowski

Члены Программного совета:

 • Andrzejewski Mariusz
 • Biedroń Grzegorz
 • Bieliński Mirosław
 • Chalupec Igor
 • Chrabota Bogusław
 • Ciosek  Stanisław
 • Gauden Grzegorz
 • Gawkowski Krzysztof
 • Glapiński Adam
 • Gliński Piotr
 • Grabarczyk Cezary
 • Grzegorczyk Filip
 • Gujski Mariusz
 • Hajdarowicz Grzegorz
 • Jackiewicz Dawid
 • Jagiełło Zbigniew
 • Abp Marek Jędraszewski
 • Karnowski Jacek
 • Kosiniak-Kamysz Władysław
 • Krupa Jacek
 • Krupiński Michał
 • Kuchciński Marek
 • Lisicki Paweł
 • Łopiński Maciej
 • Machlejd Michał
 • Majchrowski Jacek
 • Meysztowicz Jerzy
 • Mrożek Michał
 • Niemczycki Zbigniew
 • Obajtek Daniel
 • Ortyl Władysław
 • Pawiński Krzysztof
 • Pieronek Tadeusz
 • Reśko Dariusz
 • Socha Jacek
 • Sonik Bogusław
 • Steinhoff Janusz
 • Surówka Paweł
 • Szabo Eszter
 • Thon Filip
 • Trzaskowski Rafał
 • Wróblewski Wojciech