Zygmunt Berdychowski odznaczony medalem za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Ceremonia wręczenia medalu.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie medalem za zasługi dla SGH odznaczono Zygmunta Berdychowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Kapituła postanowiła przyznać Zygmuntowi Berdychowskiemu medal za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za włączenie SGH do publicznej debaty. Zygmunt Berdychowski odebrał medal z rąk rektora SGH Piotra Wachowiaka oraz prof. dr hab. Marka Rockiego.

Medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” przyznawany jest osobom i instytucjom,  które działając na rzecz SGH lub współpracując z SGH przyczyniły się do stworzenia lub wzmocnienia pozytywnego wizerunku SGH. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest w imieniu całej społeczności Szkoły Głównej Handlowej przez kapitułę złożoną z przedstawicieli władz Rektorskich, wszystkich Kolegiów oraz studentów i doktorantów.

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski

– O panu Zygmuncie Berdychowskim można powiedzieć, że jest człowiekiem-instytucją. Założony przez niego w 1991 roku Instytut Studiów Wschodnich jest najważniejszym ośrodkiem dialogu między Wschodem a Zachodem – mówił dr hab. Roman Sobiecki, prorektor ds. rozwoju SGH podczas inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prorektor wspomniał również o Forum Ekonomicznym, które od trzydziestu lat stanowi miejsce dialogu pomiędzy przedstawicielami biznesu, instytucji, polityki i nauki. – Zasługą pana Zygmunta Berdychowskiego jest to, że od czterech lat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie została włączona do organizacji Forum, a od tego roku ma status głównego partnera merytorycznego. Dzięki temu nasz głos, przedstawicieli nauk społecznych, ekonomii, finansów, zarządzania i nauk o politykach publicznych jest szczególnie dobrze słyszalny – dodał dr hab. Roman Sobiecki.

Ponadto od czterech lat ISW i SGH wspólnie tworzą raporty stanowiące odpowiedź na potrzebę merytorycznej dyskusji. Roman Sobiecki podkreślił, że prezentacja raportu jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń każdego Forum.

Źródło: Sądeczanin.info