„Zwiększanie konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw poprzez innowacje”, to tytuł kolejnego panelu XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Polska jest nie tylko w Europie, ale również w skali świata jest rozpoznawalna ze względu na wysokiej jakości specjalistów oraz relatywnie niskie koszty pracy czy życia. Postępująca cyfryzacja zwiększa jednak pole konkurencji. Krajowi przedsiębiorcy coraz częściej przy sprzedaży zwłaszcza usług zmagają się z globalną konkurencją, która będzie szczególnie nasilona w post-covidowej rzeczywistości. W jaki sposób budować mechanizmy wsparcia i zachęt dla przedsiębiorców aby wdrażali innowacyjne rozwiązania i zwiększyli zakres konkurowania w obszarze wiedzy i kompetencji, tym samym przyczyniając się do zwiększenia szans na wyrwanie się Polski z pułapki kraju o średnim dochodzi i małego innowatora?

Wśród potwierdzonych gości panelu są m.in.:

Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

Grzegorz Rabsztyn, Head of the EIB Group Warsaw Office, Europejski Bank Inwestycyjny

Mariusz Strojny, Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii, SGH Warsaw School of Economics