Zrównoważone MŚP to przyszłość gospodarki 

MŚP to fundament polskiej i europejskiej gospodarki. W Unii Europejskie, zgodnie z danymi prezentowanymi przez Komisję Europejską, podmioty te generują ponad połowę europejskiego PKB. Jeszcze większy wpływ mają w Polsce – wskaźnik ten wynosi trzy czwarte wartości PKB, z czego większość wytwarzana jest przez mikroprzedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę, jak kluczowy jest to sektor, w procesie tworzenia zrównoważonej i zielonej gospodarki, to właśnie on powinien otrzymać najwięcej uwagi i wsparcia.  

10 marca 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła „Strategię MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”, która ma wesprzeć sektor gospodarczy w osiągnięciu neutralności klimatycznej i zmierzaniu do cyfrowej transformacji. Komisja zapowiada łatwiejsze przepisy, podnoszenie kompetencji cyfrowych w MŚP, łatwiejszy dostęp do finansowania i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Allegro doskonale zdaje sobie sprawę z istotności wsparcia mniejszych podmiotów w budowaniu zielonego ładu – mali i średni przedsiębiorcy stanowią większość współpracujących z nami podmiotów, liczących sobie już ponad 130 tysięcy.   

Dlatego też, w ślad za prawodawcami, dążymy do zapewnienia im jak największe wsparcie w procesie transformacji ich biznesów.  

Przede wszystkim – stawiamy na edukację i chcemy dostarczać zarówno sprzedawcom, jak i kupującym, wiedzę i narzędzia do wprowadzenia do ich łańcuchów wartości zasad zrównoważonego rozwoju. Dlatego też prowadzimy liczne działania dla sprzedawców podnoszące świadomość ekologiczną i dające praktyczne wskazówki jak rozwijać biznes zgodnie ze środowiskiem  m.in. w ramach Akademii Allegro, gdzie udostępniliśmy bezpłatne kursy na temat pakowania zero waste i wielu innych środowiskowych zagadnień.  

Oferujemy też przyjazne środowisku opakowania, które ułatwią jeszcze większej liczbie sprzedawców dbanie o środowisko naturalne. Oczekiwania klientów co do ekologicznych rozwiązań są coraz większe, jak wynika  z raportu Green Generation 2.0. przygotowanego przez Mobile Institute, 80% klientów dostrzega nieekologiczne praktyki e-sklepów, a 35% kupujących zwraca uwagę na to, jak pakowane są zakupy dokonywane przez nich w Internecie.  

Cele Allegro są ambitne – w naszej strategii CSR i zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2023 kładziemy silny nacisk na kwestie środowiskowe – chcemy, by ponad 22% wartości ekologicznego rynku internetowego było dostępne  na Allegro do 2024 r., do 2022 r. w naszych planach jest zagwarantowanie, że miesięcznie co najmniej 2,5 miliona przesyłek będzie pakowane zgodnie z wymogami środowiskowymi. Nasza uwaga skoncentrowana jest jednak na tym, by sprzedawcy nie odczuli trudności związanych z tym procesem i mogli bezpiecznie dokonywać transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.  


Marta Mikliszańska 

Head of Public Affairs & Sustainability, Allegro