Zielony nowy ład w praktyce

Kinga Szubańska

Gospodarka ekologiczna wpływa pozytywnie nie tylko na środowisko naturalne, ale przyczynia się również do wzrostu dobrobytu człowieka i równości społecznej. Inwestycje uwzględniające efektywne wykorzystanie energii, ograniczenie poziomu zużycia surowców naturalnych oraz emisji szkodliwych substancji służą zatem zarówno ochronie bioróżnorodności, jak i zdrowia człowieka. Poza tym umożliwiają tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy oraz wdrażanie innowacyjnych projektów. W jaki sposób korzystać z modelu gospodarki niskoemisyjnej, by doprowadzić do zrównoważenia konsumpcji i produkcji?

Zielona gospodarka jest efektem redefinicji dotychczasowych strategii ekonomicznych i łączy w sobie dwa aspekty, które można uznać za nietypowe w kontekście klasycznych modeli. Bierze pod uwagę ujęcie społeczne i ekologiczne, w swojej idei uwzględnia zatem troskę zarówno o człowieka, jak i o środowisko naturalne.

Koncepcja zielonej gospodarki liczy sobie niecałą dekadę, a już można uznać ją za rewolucyjną, ponieważ generuje pozytywną zmianę rzeczywistości. Za moment rozpoczęcia ery ekogospodarki można umownie uznać publikację raportu Globalny Zielony Nowy Ład w 2009 roku, opracowanego przez Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych. Działania w obszarze zielonej gospodarki potraktowane zostały w tekście jako potencjalne panaceum na kryzys gospodarczy z 2008 roku. Aktywności, do jakich zachęcał raport, związane były z inwestycjami na gruncie odnawialnych źródeł energii, energooszczędnego budownictwa, czystych technologii, gospodarki odpadami, ekologicznego transportu publicznego, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Zielona gospodarka stała się także kluczowym punktem strategii rozwoju Unii Europejskiej „Europa 2020”, przedstawionej w roku 2010. Wraz z jej ogłoszeniem koncepcja ekogospodarki zaczęła przenikać wszystkie pola działań wspólnoty, dzięki czemu Europa stała się liderem w implementacji tego modelu. Dzięki dobrej zmianie również wiele międzynarodowych przedsiębiorstw realizuje swoje plany w oparciu o założenia gospodarki ekologicznej. Jest to dowód na to, że ochrona środowiska i rozwój gospodarczy nie muszą się wykluczać.

W czasie najbliższego Forum Ekonomicznego odbędzie się debata związana z tematyką ekologicznej gospodarki pt. Zielona gospodarka, czyli jak dbać o środowisko i jakość życia. Uczestnikami panelu dyskusyjnego będą zarówno politycy, przedsiębiorcy, jak i eksperci w zakresie ochrony środowiska. Prelegenci podzielą się dobrymi praktykami powiązanymi z gospodarką ekologiczną, opowiedzą, jakie korzyści można czerpać z tego modelu gospodarczego i z jakimi wyzwaniami mierzą się jego propagatorzy.

Źródła:

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=670&menu=1515

https://europa.eu/european-union/topics/environment_pl

https://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/zielona-gospodarka/

http://logistyka-odzysku.pl/zielona-gospodarka-jako-priorytet-strategiczny-unii-europejskiej/