Željko Kolar – przewodniczący chorwackiego regionu krapińsko-zagorskiego o infrastrukturze drogowej w Krakowie

Przewodniczący regionu krapińsko-zagorskiego Željko Kolar  (Chorwacja) będzie jednym z uczestników V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. Swoim doświadczeniem w polityce na szczeblu samorządowym – funkcję pełni od 2013 roku – podzieli się w trakcie panelu „Inwestycje w drogi impulsem rozwoju gmin i powiatów”.

Oprócz Željko Kolara w panelu udział wezmą: Andrzej Płonka – prezes Związku Powiatów Polskich,  Piotr Nesterenko – dyrektor generalny WIAN-Montaż z Rosji, Simion Cretu – dyrektor generalny rumuńskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum, Mariusz Piątkowski – prezes zarządu Trasa Łagiewnicka S.A. oraz Julie Tran – przewodnicząca komisji ds. ruchu drogowego i urbanistyki Wschodniego Regionu Östergötland w Szwecji

Rozwój infrastruktury i sieci dróg jest nierozerwalnie związany z ogólnym rozwojem regionu oraz jego integracji gospodarczej. Jeżeli brak odpowiedniej infrastruktury stanowi przeszkodę w rozwoju, budowa nowych połączeń drogowych powinna stanowić priorytet dla tamtejszego samorządu. Uczestnicy dyskusji postarają się zatem odpowiedzieć na pytanie o to, jakie są największe infrastrukturalne potrzeby regionów które reprezentują.