Zebrała się Rady Stowarzyszenia UE – Gruzja

5 lutego, na czwartym posiedzeniu zebrała się Rady Stowarzyszenia UE – Gruzja. Jest to najwyższa oficjalna instytucja ustanowiona w ramach układu stowarzyszeniowego UE – Gruzja do nadzorowania jego realizacji. 

Gruzińską delegację reprezentował Giorgi Kvirikashvili, premier Gruzji, który spotkał się w Brukseli z Federica Mogherini, wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

W ramach spotkania odbyło się posiedzenie, na którym omówiono szczególnie ważne elementy współpracy. Rada Stowarzyszenia przyjęła następujące fakty:

 • podczas wyborów samorządowych w Gruzji w październiku i listopadzie respektowane były podstawowe wolności, a kandydaci mogli swobodnie prowadzić kampanię,
 • zatwierdzono podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego 20 celów na 2020 r.,
 • Gruzja prowadzi działania reformatorskie i ma zamiar pogłębiania przez nią stosunków z UE,
 • Gruzji złożyła wniosek do Rady Stowarzyszenia o dalsze stosowne zaangażowanie na rzecz dostosowywania się do unijnych norm, polityk i praktyk w celu zwiększenia sektorowej integracji z UE,
 • UE doceniła gruzińskie reformy, które umocniły pozycję tego kraju jako strategicznego partnera UE w regionie,
 • Gruzja osiągnęła postępy w całościowym reformowaniu sektora wymiaru sprawiedliwości,
 • skuteczne wdrożenia systemu bezwizowych pobytów krótkoterminowych dla Gruzinów i podkreśliła, że należy zadbać o trwałość reform i postępów poczynionych w ramach planu działania na rzecz liberalizacji wizowej,
 • strony z zadowoleniem przyjęły postępy Gruzji we wdrażaniu układu stowarzyszeniowego, w tym pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu,
 • propozycję Komisji Europejskiej w sprawie nowego programu pomocy makrofinansowej dla Gruzji o wartości do 45 mln euro, która miałaby pomóc temu krajowi zachować stabilność makroekonomiczną i kontynuować proces reform,
 • stopniowe wdrażanie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu i skuteczne przeorientowywanie gruzińskiego handlu na UE,
 • strategiczną rolę Gruzji w dziedzinie energetyki, transportu i łączności i pogratulowała temu krajowi oficjalnego przystąpienia do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w lipcu 2017 roku,
 • kluczową rolę Gruzji jako partnera europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i na rolę tego kraju w tranzycie kaspijskich zasobów węglowodorowych na europejskie rynki, zwłaszcza przez południowy korytarz gazowy, w tym jego odcinek do Azji Środkowej, i przez Morze Czarne,
 • przyjęcie nowej puli środków pomocowych na lata 2017–2020, przewidującej pomoc dla Gruzji o wartości 370–450 mln euro,
 • obie strony z zadowoleniem przyjęły podpisanie porozumienia w sprawie trzeciego etapu programu ENPARD na lata 2018–2022, w ramach którego UE zadeklarowała alokację 77,5 mln euro,
 • postępy w tworzeniu Europejskiej Szkoły Partnerstwa Wschodniego w Tbilisi,
 • obie strony podkreśliły, że należy kontynuować udaną współpracę między UE a Gruzją w zakresie komunikacji strategicznej i zwalczania dezinformacji,
 • UE ponownie wyraziła zdecydowane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w ramach jej granic uznawanych przez społeczność międzynarodową,
 • mianowanie nowego specjalnego przedstawiciela UE ds. Kaukazu Południowego i kryzysu w Gruzji oraz nowego szefa unijnej misji obserwacyjnej jest widocznym i istotnym znakiem dużego zaangażowania UE,
 • UE podziękowała Gruzji za jej stały udział w prowadzonych przez UE operacjach zarządzania kryzysowego i misjach w Republice Środkowoafrykańskiej i w Republice Mal,
 • Rada Stowarzyszenia zachęciła Gruzję, by zwiększyła udział kobiet w polityce oraz nadal aktywnie wdrażała konwencję stambulską o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz przepisy antydyskryminacyjne,
 • UE z zadowoleniem przyjęła udział społeczeństwa obywatelskiego w procesie prowadzącym do mianowania nowego obrońcy publicznego w Gruzji,
 • UE z uznaniem odniosła się do aktywnego uczestnictwa Gruzji w wielostronnym wymiarze Partnerstwa Wschodniego. Z zadowoleniem przyjęła stanowisko Gruzji na listopadowy szczyt Partnerstwa Wschodniego i odnotowała jej udział w opracowywaniu konkretnych propozycji na okres do roku 2020,

Żródła:
http://www.consilium.europa.eu
http://www.civil.ge