Zasłużeni dla Forum Ekonomicznego w Krynicy, zasłużeni dla dziennikarstwa…

Wojciech Żurawski, dziennikarz od wielu lat relacjonujący przebieg Forum Ekonomicznego w Krynicy – laureatem „Złotej Gruszki”

Złota Gruszka – nagroda dziennikarska Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy w Krakowie przyznawana od 1989 roku za szczególne osiągnięcia dziennikarskie, w tym roku trafiła w ręce Wojciecha Żurawskiego, dziennikarza agencyjnego Thomson Reuters, od wielu lat relacjonującego przebieg Forum Ekonomicznego w Krynicy. Środowisko dziennikarskie doceniło  propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa.

Laureatów spośród grona dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych wybiera w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów kapituła nagrody złożona z poprzednich zdobywców Złotej Gruszki oraz Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach (corocznie w maju), w zabytkowej Sali Fontanowskiej XIV-wiecznej Kamienicy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie, w której mieści się klub dziennikarski. Laureaci otrzymują statuetki odlanych w brązie grusz z imiennymi inskrypcjami.

Statuetki za rok 2018 z rąk przewodniczącego Kapituły Nagrody red. Sławomira Pietrzyka i Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego odebrali również: Honorową Złotą Gruszkę – Bronisław Cieślak, aktor, dziennikarz oraz były Sekretarz ZSD RP w Krakowie,  Zieloną Gruszkę –Dawid Serafin, dziennikarz portalu internetowego Onet.pl.

Ponadto Prezydent Miasta Krakowa odznaczył medalem Honoris Gratia dziennikarzy zasłużonych w szczególny sposób dla środowiska dziennikarskiego oraz Miasta Krakowa.

 

źródło: www.krakow.pl, zdj. B. Świerzowski

Instytut Studiów Wschodnich dołącza się do gorących gratulacji dla wszystkich Nagrodzonych!