Zakup mieszkania jako forma ochrony i pomnażania kapitału

Zakup mieszkania pod inwestycję jest jednym ze sposobów pomnażania i ochrony kapitału. Nieruchomości mieszkaniowe coraz częściej traktowane są jako bezpieczna przystań, zarówno w okresie wzrostu gospodarczego, jak i turbulencji rynkowych.

Osoby posiadające oszczędności zdają sobie sprawę, że trzymanie ich w gotówce nie jest aktualnie najlepszym rozwiązaniem. Ze względu na wysoką inflację zgromadzone przez nas środki będą traciły na wartości. Z drugiej strony również niskie stopy procentowe powodują, że oprocentowanie w bankach spada niemalże do zera i lokaty bankowe w większości również nie będą opłacalną inwestycją. Wiele osób posiadających nadwyżki finansowe zastanawia się więc, w jakie klasy aktywów najlepiej je zainwestować, żeby efektywnie chronić, a nawet zwiększyć swój kapitał. Ważne jest wówczas znalezienie rozwiązania, charakteryzującego się stabilnym wzrostem w długim okresie, uwzględniającym także wpływ ewentualnych kryzysów gospodarczych, czy załamania koniunktury. Wśród inwestorów szukających tego typu okazji coraz większą popularnością cieszy się rynek nieruchomości mieszkaniowych. Widać to zresztą po niesłabnącym popycie na lokale mieszkalne.

Według danych NBP ceny ofertowe mieszkań dla 7 głównych miast w Polsce na koniec pierwszego kwartału 2021 roku wzrosły o ponad 7,7% w skali roku. Na dobrą kondycję rynku wskazują również wyniki za pierwsze półrocze 2021 podane niedawno przez deweloperów.

Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych jest dojrzalszy i stabilniejszy niż kilkanaście lat temu. Również wprowadzone regulacje prawne zwiększyły bezpieczeństwo procesów inwestycyjnych. Nawet pandemia i lockdowny nie były w stanie znacząco wpłynąć na jego kondycję. W ciągu najbliższych lat popyt na mieszkania może być trudny do zaspokojenia, nawet przy rosnącej z kwartału na kwartał liczbie sprzedanych przez deweloperów mieszkań. Podaż będą mogły zaspokajać firmy, które zabezpieczyły duży bank ziemi pod nowe inwestycje. To głównie one będą rozwijać się najszybciej – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol S.A.

Wśród aktualnych wyzwań dla rynku nieruchomości najczęściej wymieniane są dostępność gruntów, ich rosnące ceny, a także wzrost kosztów budowy. W stosunku r/r drożeją również materiały budowlane oraz koszty robocizny.

Jesteśmy aktywnym graczem na rynku akwizycji gruntów. Wyszukiwanie, selekcja oraz szczegółowa analiza gruntów pod inwestycje jest pierwszym etapem naszych działań w ramach zintegrowanego modelu biznesowego Grupy Murapol. W pierwszym półroczu 2021 roku zakontraktowaliśmy lub zawarliśmy przyrzeczone umowy dotyczące zakupu 14 terenów inwestycyjnych w 8 miastach w Polsce. Jeżeli dodamy do tego ostatni kwartał 2020 roku, zrealizowaliśmy łącznie 24 takie transakcje. Na koniec czerwca dysponowaliśmy bankiem ziemi obejmującym nieruchomości gruntowe (stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym Grupy lub objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi) umożliwiającym wybudowanie ok. 19,4 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 837 tys. mkw. Taki wynik ma bezpośrednie przełożenie na przyszłość i wzrost Grupy Murapol. Posiadamy kompetencje i zasoby do dalszego uzupełniania i rozbudowywania naszego banku ziemi – powiedział Nikodem Iskra. I dodał Skala działalności naszej Grupy pozwala na większe możliwości do negocjowania warunków cenowych z dostawcami. Dzięki jednoczesnej realizacji ponad 20 inwestycji, możemy dywersyfikować zamówienia na materiały u kilku producentów. Pozwala nam to na optymalizację kosztów i zabezpieczenie się przed ewentualnymi opóźnieniami spowodowanymi brakiem konkretnych towarów. Naszym wyróżnikiem konkurencyjnym jest też wspomniany zintegrowany model biznesowy, zakładający koncentrację wewnątrz Grupy wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji projektów nieruchomościowych – od akwizycji gruntów, przez projektowanie architektoniczne, po generalne wykonawstwo i sprzedaż lokali. W wewnętrznych strukturach posiadamy także hurtownię materiałów budowlanych, dzięki czemu możemy efektywnie zarządzać i umiejętnie dostosowywać się do warunków rynkowych, aby utrzymać klientów i marże na planowanym poziomie.

Jednym ze strategicznych założeń grupy jest także dywersyfikacja geograficzna. Murapol jest aktywny w 17 miastach w Polsce, zarówno na największych rynkach mieszkaniowych, takich jak aglomeracja śląska (Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Tychy), Poznań, Łódź, Trójmiasto (Gdynia i Gdańsk), Wrocław, Kraków, Warszawa, jak również w mniejszych ośrodkach miejskich, takich jak Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Siewierz, Toruń i Wieliczka.

Grupa Murapol to jeden z najbardziej doświadczonych i największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce pod względem liczby sprzedanych oraz przekazanych klientom mieszkań. Przez 20 lat działalności Grupa Murapol, wg stanu na dzień 31 lipca 2021 r. sprzedała ponad 21 tys. lokali mieszkalnych. W tym czasie zrealizowała 68 inwestycji, w których powstało 320 budynków. W dniu 30 lipca 2021 r. spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego swój prospekt, z zamiarem dołączenia w przyszłości do grona spółek giełdowych.